Παρασκευή
2
Δεκέμβριος
TOP

Δήμος Καλαμάτας: Εργασίες συντήρησης υποδομών στην πόλη και τις Κοινότητες

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι συντηρήσεις υποδομών στον αστικό ιστό. Συνεργεία αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών παρεμβαίνουν σε διάφορες σημεία στον αστικό ιστό πραγματοποιώντας τις απαραίτητες εργασίες (επούλωση λάκκων, επιδιορθώσεις σε πεζοδρόμια, οδεύσεις τυφλών και ράμπες ΑΜΕΑ, αντιμετώπιση προβλημάτων σε σώματα του δημοτικού φωτισμού κ.ά.).

Επίσης, διαρκείς είναι οι παρεμβάσεις και οι καθαρισμοί από συνεργεία της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, σε φρεάτια, σωληνωτά κ.ά.

Σε ότι αφορά τις Κοινότητες, τις ημέρες αυτές σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Υπηρεσίας, δημοτικά μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και επιχειρούν στην Ενότητα Άριος όπου και γίνονται παρεμβάσεις σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί από τους Προέδρους των Κοινοτήτων.