Πέμπτη
30
Μάρτιος
TOP

Δήμος Πύλου Νέστορος: Υποχρεωτικό για τους επαγγελματίες το «Βιβλίο αναφοράς (καπνίσματος)»

Βιβλίο αναφοράς καπνίσματος είναι πλέον υποχρεωτικό να τηρείται από όλα τα καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η εφαρμογή του μέτρου ξεκινά και στην περιοχή της Πυλίας όπου ο δήμος καλεί τους επαγγελματίες να προμηθευτούν το εν λόγω βιβλίο.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου Πύλου Νέστορος: “Στο πλαίσιο της εφαρμογής του αντικαπνιστικής νομοθεσίας, ο Δήμος Πύλου – Νέστορος ενημερώνει τους επαγγελματίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (στην κατηγορία ανήκουν επίσης κουρεία και κομμωτήρια) για την υποχρέωση τους να προμηθευτούν και να τηρούν στην επιχείρηση τους «Βιβλίο αναφοράς (καπνίσματος) για την εφαρμογή του Ν.3868/2010 και Ν.4633/2019».
Το βιβλίο αυτό πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο αρθρο 3 παρ.2 της υπ.απ. Δ2β/Γ.Π. οικ.80727/15-11-2019 ΚΥΑ ,δηλαδή να είναι ένα βιβλίο 100 φύλλων (αριθμημένο) με οριζόντια διαγράμμιση σελίδων, μεγέθους Α4 και με χοντρό εξώφυλλο.
Η αρίθμηση του Βιβλίου Αναφοράς γίνεται ανά σελίδα από τον υπεύθυνο του καταστήματος και η θεώρηση του γίνεται από την αδειοδοτούσα αρχή (Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου), στην πρώτη και την τελευταία σελίδα αυτού, όπου θα αναγράφονται η επωνυμία και το είδος της επιχείρησης, το ΑΦΜ, η ΔΟΥ, η ταχυδρομική διεύθυνση και ο αριθμός άδειας λειτουργίας – γνωστοποίηση λειτουργίας της επιχείρησης.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή κατά την θεώρηση του Βιβλίου Αναφοράς είναι: 1) φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος – γνωστοποίηση λειτουργίας, 2) φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, 3) μια μηδενική ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης.
Αρμόδιες αρχές και όργανα ελέγχου για την διασφάλιση της εφαρμογής του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την ολική απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και σε όλους τους χώρους παροχής εργασίας, είναι αυτές που ορίζονται στο άρθρο 1 της υπ. αρ. Δ2β/Γ.Π.οικ.80727/15-11-2019(ΦΕΚ 4177 Β) ΚΥΑ.”

  • Για διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με την θεώρηση: 27233 60232 Πόπορη Αναστασία, 27233 60212 Βασιλοπούλου Αναστασία, 27233 60230 Γιαλλελή Αναστασία.