Τρίτη
16
Απρίλιος
TOP

Δήμος Τριφυλίας: Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επανεξελέγη ο Χαράλαμπος Αυρηλιώνης

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας επανεξελέγη ο Χαράλαμπος Αυρηλιώνης.

Κατά τις σημερινές δημαιρεσίες εξελέγη το κάτωθι ΔΣ:

Πρόεδρος: Χαράλαμπος Αυρηλιώνης

Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Καναλουπίτης (παράταξη  Κατσίβελα)

Γραμματέας: Θεόδωρος Αντωνόπουλος (παράταξη Χάϊδως Παναγιωτοπούλου)