Τρίτη
31
Ιανουάριος
TOP

Δημόσιο χρέος: Το 2023 επιστροφή στο 2019

Το 2023 αναμένεται το δημόσιο χρέος να επιστρέψει στα προ-πανδημίας επίπεδα, δηλαδή σε αυτά του 2019, όπως εκτιμάει η Τράπεζα της Ελλάδας, η οποία υπογραμμίζει την ανάγκη η χώρα να επανέλθει στο μονοπάτι της δημοσιονομικής προσαρμογής, αξιοποιώντας και την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το δημόσιο χρέος, κατά τη διάρκεια του 2020, έφθασε στο 206,3% του ΑΕΠ από 180,7% του ΑΕΠ το 2019, ενώ παρά τη μείωση εντός του 2021 (στο 197,1%) εκτιμάται ότι θα παραμείνει και μέχρι το 2022 (189,6%) σε επίπεδα υψηλότερο της προ-πανδημίας εποχής, δηλαδή άνω του 180%.

Η άνοδος αυτή, οφείλεται τόσο στη μείωση του ΑΕΠ όσο και στην επεκτατική δημοσιονομική πολιτική. Όμως, η σταδιακή απόσυρση των μέτρων στήριξης οδηγεί σταδιακά σε αντιστροφή αυτής της πολιτικής.

Κάτι το οποίο, όμως, δεν πρόκειται να διασαλεύσει την πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, καθώς οι διευκολυντική πολιτική αναμένεται να αντικατασταθεί από τους πόρους, οι οποίοι θα εισρεύσουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και τις επενδύσεις.

Ως αποτέλεσμα, για την περίοδο 2022 – 2025 εκτιμάται ταχεία αποκλιμάκωση του λόγου χρέους / ΑΕΠ, η οποία συνοδεύεται από μείωση του χρέους σε απόλυτο μέγεθος και αντανακλά τη μειωτική επίδραση των ισχυρών ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης, την επιστροφή σε πρωτογενή πλεονάσματα από το 2023, καθώς και έσοδα αποκρατικοποιήσεων σωρευτικού ύψους 2,2% του ΑΕΠ.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο λόγος χρέους / ΑΕΠ θα διαμορφωθεί κάτω από το επίπεδο του 2019 από το 2023. Σύμφωνα, άλλωστε, με τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις της ΤτΕ, η μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους παραμένει διασφαλισμένη.

Ωστόσο, εξαιτίας της μειωμένης οικονομικής δραστηριότητας στο πλαίσιο της πανδημίας, των έκτακτων δημοσιονομικών μέτρων την περίοδο 2020-22 (συνολικού ύψους 37,6 δισεκ. ευρώ) και του πρόσθετου δανεισμού από ευρωπαϊκούς πόρους (RRF, SURE), τόσο το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ όσο και οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες του Δημοσίου έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά σε σχέση με το προ της πανδημίας βασικό σενάριο προβλέψεων.

Πιο συγκεκριμένα, ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ αναμένεται να καθοριστεί το 2030 σε 138% του ΑΕΠ (περίπου 27 μονάδες του ΑΕΠ υψηλότερα σε σχέση με τις προ πανδημίας εκτιμήσεις). Παράλληλα, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρηθούν τα ταμειακά διαθέσιμα σε υψηλό επίπεδο, οι ετήσιες ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες την επόμενη δεκαετία κυμαίνονται πλέον κατά μέσο όρο περίπου 3 μονάδες του ΑΕΠ υψηλότερα σε σχέση με τις προ της πανδημίας προβλέψεις, παραμένοντας όμως χαμηλότερες από το επίπεδο αναφοράς 15% του ΑΕΠ.

moneyreview.gr

Δείτε τη συνέχεια εδώ