Πέμπτη
18
Αύγουστος
TOP

Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Προγραμματική σύμβαση για δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Την προγραμματική σύμβαση υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, την Παρασκευή 15 Απριλίου, με τον “Μοριάς” Α.Ε. ΑΟΤΑ, εκ μέρους του οποίου υπέγραψε ο πρόεδρός Νίκος Φοίφας. Αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης η ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η πρώτη σελίδα της προγραμματικής σύμβασης:

Προγραμματική Σύμβαση ΣΔΙΤ 15-4-2022