Πέμπτη
8
Δεκέμβριος
TOP

Δύο νέες σημαντικές εντάξεις έργων στο Δήμο Δυτικής Μάνης

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει δύο νέες εντάξεις έργων του

1) «Δράσεις marketing πολιτιστικής διαδρομής Πύργων της Μάνης», με κωδικό ΟΠΣ 5161441, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020». Είναι έργο προϋπολογισμού 400.000,00 € και στόχο έχει την προώθηση και την προβολή της Πολιτιστικής διαδρομής των Πύργων της Μάνης.

2) Ένταξη στο «Πράσινο ταμείο» του έργου «Ανάπλαση πλατείας Κουμουτσέα» στην Κοινότητα Εξωχωρίου, του Δήμου Δυτικής Μάνης, με προϋπολογισμό 220.000,00 €.