Δευτέρα
22
Απρίλιος
TOP

ΕΕ: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την επισιτιστική ασφάλεια

Η διαθεσιμότητα τροφίμων δεν διακυβεύεται σήμερα στην Ευρώπη.

Τις επιπτώσεις στην επισιτιστική ασφάλεια παραγόντων όπως η κλιματική αλλαγή, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, οι οικονομικές επιπτώσεις του κοροναϊού και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία εξετάζει ανάλυση της Κομισιόν, η οποία εκπονήθηκε από τις υπηρεσίες της.

Με βάση τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία, η ανάλυση αυτή εντοπίζει διάφορους τύπους βασικών παραγόντων που επηρεάζουν την επισιτιστική ασφάλεια: βιοφυσικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, παράγοντες που σχετίζονται με την έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογία, την οικονομία και την αγορά, τις επιδόσεις της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, καθώς και πολιτικούς, θεσμικούς, κοινωνικοπολιτιστικούς και δημογραφικούς παράγοντες, τονίζοντας ότι «χωρίς τους αγρότες και τους αλιείς δεν υπάρχει τροφή στο τραπέζι».

Η ανάλυση εξετάζει επίσης βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες τάσεις καθώς και διασυνδέσεις μεταξύ των διαφόρων παραγόντων. Μέσω ειδικών διαβουλεύσεων συγκεντρώθηκαν απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών, οι οποίες ελήφθησαν υπόψη στην ανάλυση.

Η διαθεσιμότητα

Η διαθεσιμότητα τροφίμων δεν διακυβεύεται σήμερα στην Ευρώπη. Ωστόσο, η οικονομική προσιτότητα των τροφίμων αποτελεί αυξανόμενη ανησυχία για όλο και μεγαλύτερο αριθμό νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος. Η διαθεσιμότητα των τροφίμων, η οικονομική τους προσιτότητα, η χρήση τους και η σταθερότητα δεν μπορούν να θεωρηθούν δεδομένες. Ορισμένοι από τους παράγοντες μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνοι για την επισιτιστική ασφάλεια και να εκθέσουν τρωτά σημεία στο σύστημα τροφίμων μας, εάν δεν αντιμετωπιστούν κατάλληλα. Η ΕΕ έχει δρομολογήσει πολλές πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση ενός βιώσιμου, συμπεριληπτικού και ανθεκτικού συστήματος τροφίμων με ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα και αναγκαία μέσα στήριξης.

Κορυφαίος παραγωγός η ΕΕ

Με την πάροδο των ετών, η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο, με αποτέλεσμα η γεωργία της ΕΕ να αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παραγωγούς τροφίμων παγκοσμίως, γεγονός που με τη σειρά του εγγυάται την ασφάλεια για 450 εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες.

‘Ετσι, οι ευρωπαίοι αγρότες ανταποκρίνονται στα αιτήματα των πολιτών σχετικά με την επισιτιστική ασφάλεια. Στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, η Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ) έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας είναι βιώσιμες και συμβάλλουν στο να παρέχει στους Ευρωπαίους θρεπτική τροφή.

Στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», της βιοποικιλότητας και άλλων στρατηγικώμ η ΕΕ έθεσε ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό όραμα για το πώς θα αλλάξει ο τρόπος παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης τροφίμων. Το όραμα αυτό στοχεύει σε δίκαια, υγιή και φιλικά προς το περιβάλλον συστήματα τροφίμων, ενισχύοντας παράλληλα τη συνολική ανθεκτικότητά τους.

ΠΗΓΗ:in.gr