Δευτέρα
22
Ιούλιος
TOP

ΕΕ: Βέλτιστες πρακτικές για μείωση της χρήσης των χημικών φυτοφαρμάκων

Ο έλεγχος των παρασίτων που βλάπτουν τις καλλιέργειες και τα φυτά είναι απαραίτητος τόσο για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας όσο και για τη διασφάλιση βιώσιμου εισοδήματος στους αγρότες από την παραγωγή τους. Πρέπει ωστόσο να γίνεται με ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τους ανθρώπους και το περιβάλλον.

Η προσέγγιση αυτή, που προκρίνει τη χρήση φυσικών μεθόδων, όπου είναι δυνατόν, και τη χρήση χημικών φυτοφαρμάκων ως έσχατη λύση, ονομάζεται ολοκληρωμένη φυτοπροστασία.

Σήμερα, η Κομισιόν δημοσίευσε μια βάση δεδομένων που παρουσιάζει μια επισκόπηση των μεθόδων φυτοπροστασίας που είναι διαθέσιμες επί του παρόντος, συνοδευόμενη από μια μελέτη που αξιολογεί την αποτελεσματικότητά τους και τις προοπτικές μελλοντικής τους υιοθέτησης.

1.300 παραδείγματα πρακτικών

Αυτή η βάση δεδομένων περιλαμβάνει περίπου 1.300 παραδείγματα πρακτικών, τεχνικών και τεχνολογιών, όπως η αμειψισπορά και η ισορροπημένη λίπανση, η παρακολούθηση των επιβλαβών οργανισμών, η στοχευμένη και μειωμένη εφαρμογή και, το σημαντικότερο, η προτίμηση για μη χημικές μεθόδους φυτοπροστασίας. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει επίσης 273 ειδικές ανά καλλιέργεια κατευθυντήριες γραμμές, τις οποίες εκπόνησαν οι εθνικές αρχές και δημόσιοι φορείς των κρατών μελών.

Ταυτόχρονα, μια μελέτη διερευνά τις σημερινές πρακτικές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και τις δυνατότητές τους να συμβάλουν στη μείωση της εξάρτησης από τα χημικά φυτοφάρμακα, του κόστους εφαρμογής και στη συνολική αποτελεσματικότητά τους. Η μελέτη εξετάζει επίσης τους κύριους παράγοντες και τα κύρια εμπόδια που επηρεάζουν τη μείωση της εξάρτησης από τη χρήση φυτοφαρμάκων.

Ο ρόλος της νέας ΚΑΠ

Η νέα ΚΑΠ περιλαμβάνει πολλά μέσα για τους αγρότες στις προσπάθειές τους να μειώσουν τη χρήση φυτοφαρμάκων.

Τα οικολογικά συστήματα στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα της ΚΑΠ παρέχουν προβλεπόμενο προϋπολογισμό στην ΕΕ τουλάχιστον 48,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για περιβαλλοντικές και κλιματικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των φυτοφαρμάκων και της βιολογικής γεωργίας.

Οι δεσμεύσεις διαχείρισης στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα της ΚΑΠ (αγροτική ανάπτυξη) συνοδεύονται από προβλεπόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ τουλάχιστον 21,14 δισεκατομμυρίων ευρώ (που συμπληρώνεται από εθνική συγχρηματοδότηση).

Ο δεύτερος πυλώνας της ΚΑΠ μπορεί επίσης να υποστηρίξει επενδύσεις στη γεωργία ακριβείας που συμβάλλουν επίσης στη μείωση των φυτοφαρμάκων.

Τα μέτρα της αγοράς της ΚΑΠ σε τομείς όπως τα φρούτα και τα λαχανικά ή το κρασί μπορούν να χρηματοδοτήσουν συλλογικές δράσεις για την προώθηση πρακτικών όπως η ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων ή η ολοκληρωμένη παραγωγή καθώς και η βιολογική παραγωγή.

Επίσης, στο πλαίσιο των γεωργικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν συμβουλές στους αγρότες για μια σειρά ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης χρήσης φυτοφαρμάκων.

ΠΗΓΗ in.gr