Παρασκευή
8
Δεκέμβριος
TOP

ΕΦΚΑ: Προκηρύσσονται 24 θέσεις γενικών διευθυντών – Σύσταση Εταιρίας Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας

Με ταχείς ρυθμούς προχωρά η υλοποίηση του νόμου 4892/2022 για τον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ καθώς ο Φορέας προχωρά στη προκήρυξη των 24 θέσεων Γενικών Διευθυντών με δυνατότητα πρόσληψης στελεχών τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο τομέα, στην σύσταση Εταιρίας για την Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας και στην αναμόρφωση του συστήματος Προμηθειών. 

Αναλυτικά, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ εγκρίθηκε σήμερα με πλειοψηφία 8 υπέρ και 3 κατά, η πολιτική προσλήψεων στελεχών από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα που θα αναλάβουν τις θέσεις των Γενικών Διευθυντών του Φορέα. Ορισμένες από τις θέσεις αυτές αφορούν τόσο στελέχη προερχόμενα από τον ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο τομέα (συμπεριλαμβανομένου του ΕΦΚΑ φυσικά), ενώ άλλες -λόγω της φύσης τους- αφορούν σε στελέχη προερχόμενα μόνο από τον δημόσιο τομέα. Δίνεται συγκεκριμένα η δυνατότητα πρόσληψης επιλεγμένων Διευθυντικών Στελεχών με τριετείς συμβάσεις με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ, με διαφανείς διαδικασίες (Δημόσια Προκήρυξη) και με ειδικό σύστημα πρόσθετων ανταμοιβών με βάση στόχους. Επιδιώκεται με τον τρόπο αυτό η προσέλκυση των καλύτερων στελεχών από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία του Οργανισμού.

Μέσα στις επόμενες ημέρες ο ΕΦΚΑ προχωρά στην προκήρυξη, σε πρώτη φάση, των 24 θέσεων Γενικών Διευθυντών.

Πρόκειται για:

– 12 θέσεις Γενικών Διευθυντών στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού (ΠΥΣΥ) του Φορέα σε όλη την Ελλάδα (ανοικτές τόσο για στελέχη του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα),

– 4 θέσεις Γενικών Διευθυντών Συντάξεων (Συντάξεων, Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών και Διεθνούς Συνεργασίας) και 1 θέση Γενικού Διευθυντή Εισφορών. Ειδικά για αυτές τις 5 θέσεις και λόγω της ιδιαίτερης φύσης του αντικειμένου, δυνατότητα πρόσληψης θα έχουν μόνο υπάλληλοι του ΕΦΚΑ καθώς και υπάλληλοι του υπόλοιπου δημόσιου τομέα.

– 7 θέσεις Γενικών Διευθυντών στις Γενικές Διευθύνσεις Ελέγχων, Παροχών και Υγείας, Οικονομικών Υπηρεσιών, Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας, Πληροφορικής και Επικοινωνίας, Στρατηγικής και Ανάπτυξης και Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης (ανοικτές τόσο για στελέχη του δημοσίου όσο του ιδιωτικού τομέα).

Στόχος είναι οι προσλήψεις να έχουν ολοκληρωθεί και οι νέοι Γενικοί Διευθυντές να έχουν τοποθετηθεί στις θέσεις τους μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2023. Στο μεσοδιάστημα θα ξεκινήσει η διαδικασία της προκήρυξης και των θέσεων Διευθυντών σε όλη την Ελλάδα.

Παράλληλα, ο ΕΦΚΑ δρομολογεί την σύσταση της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα ενέκρινε το Καταστατικό της Εταιρίας και μέσα στους επόμενους 2 μήνες θα έχει ολοκληρωθεί η σύσταση της και η τοποθέτηση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου. Η λειτουργία της Εταιρίας αναμένεται μέσα στο πρώτο 3μηνο του 2023.

Υπενθυμίζεται πως ο Φορέας διαθέτει 400 ακίνητα σε όλη τη χώρα, συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω του 1 δις ευρώ και τουλάχιστον το 20% – που αφορά ακίνητα μεγάλης αξίας- αξιοποιείται με μεγάλη δυσκολία. Στόχος της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού είναι η άμεση αξιοποίηση και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας, με διαχωρισμό των ακινήτων για ιδιόχρηση και για αξιοποίηση. Η εταιρεία θα υπόκειται σε αυστηρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης με αυξημένα εχέγγυα διαφάνειας και λογοδοσίας, αλλά και δυνατότητα αξιοποίησης των καλών πρακτικών του ιδιωτικού τομέα για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων που θα διαθέτει.

Τέλος, ο ΕΦΚΑ υιοθετεί έναν νέο πιο ευέλικτο και λειτουργικό Κανονισμό Προμηθειών, ώστε να πάψουν οριστικά φαινόμενα όπως η μη έγκαιρη προμήθεια αναλώσιμων, ανταλλακτικών και η δυσκολία αντικατάστασης παρωχημένου εξοπλισμού (π.χ. Η/Υ, κλιματιστικά κλπ). Ο νέος Κανονισμός Προμηθειών, ο οποίος έχει σταλεί στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και αναμένεται η διατύπωση της σύμφωνης γνώμης αυτής, υπαγορεύεται από τη φύση του e-ΕΦΚΑ, καθώς και από την ανάγκη για την ταχύτατη ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

πηγη capital.gr