Τρίτη
5
Δεκέμβριος
TOP

Εκδόθηκε η ΑΕΠΟ για την κατασκευή της λιμνοδεξαμενής Τρικόρφου – Αναμένεται η εξεύρεση χρηματοδότησης

Προχωρά η υλοποίηση ενός σημαντικού αρδευτικού έργου για την περιοχή της Μεσσήνης. Το έργο εξελίσσεται μεταξύ των περιοχών Τρικόρφου, Κλήματος, Πολυλόφου για το οποίο ένα ακόμη βήμα πραγματοποιήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου, με την έκδοση της απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Τρικόρφου».

Όπως έγινε γνωστό η προσπάθεια, που ξεκίνησε από κοινού μεταξύ του Δήμου Μεσσήνης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προχωράει με συντονισμένες κινήσεις και προγραμματισμό και με την έκδοση της ΑΕΠΟ και την ύπαρξη ολοκληρωμένης οριστικής μελέτης, αναμένεται το επόμενο διάστημα, η εξεύρεση χρηματοδότησης για την υλοποίηση του μεγάλου αυτού έργου που θα εξυπηρετεί αρδευτικούς σκοπούς αλλά θα βοηθά και σε περιπτώσεις πυροπροστασίας.

Η λιμνοδεξαμενή θα καλύπτει συνολική επιφάνεια περίπου 12 στρεμμάτων, σε ιδιόκτητη έκταση του Δήμου και θα έχει ωφέλιμο όγκο 59.000 m3.