Δευτέρα
6
Φεβρουάριος
TOP

Έκπτωση φόρου 3% στην εφάπαξ αποπληρωμή του φόρου εισοδήματος

Έκπτωση φόρου 3% θα έχουν οι φορολογούμενοι που επιθυμούν να αποπληρώσουν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος. Στην τροπολογία που κατετέθηκε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή τονίζεται ότι “παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ εξόφλησης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2021 με έκπτωση τρία τοις εκατό (3%) επί του συνολικού οφειλόμενου φόρου”.

Στα τέλη Μαρτίου αναμένεται να ανοίξει το ηλεκτρονικό σύστημα taxisnet όπου φυσικά και νομικά πρόσωπα θα πρέπει μέχρι τα τέλη Ιουνίου να έχουν υποβάλλει τη φορολογική τους δήλωση και εν συνεχεία, όσοι λάβουν εκκαθαριστικό σημείωμα να πληρώσουν την πρώτη δόση στα τέλη Ιουλίου.  Όσοι αποφασίσουν να πληρώσουν εφάπαξ το φόρο που τους αναλογεί θα έχουν έκπτωση 3% ενώ όσοι επιθυμούν μπορούν να πληρώσουν το φόρο σε οκτώ μηνιαίες δόσεις

Συγκεκριμένα:

-Η καταβολή του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 2021 πραγματοποιείται σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου 2022 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά επόμενων μηνών.

-Η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογούμενων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία γίνεται σε έξι  ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2022 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε επόμενων μηνών.

-Η καταβολή του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021, με εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και οι υπόλοιπες επτά μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά επόμενων μηνών.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Πηγή: capital.gr