Σάββατο
2
Μάρτιος
TOP

Έκθεση και διαδραστική ζωγραφική από τον Βασίλη Καριζώνη με τίτλο «Αντί της αλήθειας το ψέμα;»

Σε μια χρονική περίοδο όπου συμβαίνουν πολλά αρνητικά αλλά και περίεργα ή πρωτόγνωρα πράγματα, γεννήθηκε η ανάγκη για διέξοδο από όλα αυτά, μέσω της δημιουργίας εικαστικού έργου με περιεχόμενο υπαρξιακό, φιλοσοφικό και κατ’ελάχιστον πνευματικό. Η ανάγκη για επικοινωνία και η ανταλλαγή απόψεων με τον κόσμο, είναι η αιτία για αυτήν την έξωθεν του εργαστηρίου δημιουργία. Όλη αυτή η δράση θα γίνεται ζωντανά κάποιες ώρες της χρονικής λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και ένα μέρος του συνόλου που θα εκτεθεί στον χώρο θα είναι ήδη εκεί και άλλα έργα θα δημιουργηθούν στην χρονική διάρκεια της δράσης. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ακρυλικά και πλαστικά χρώματα σε χαρτί του μέτρου ή χαρτόνι. Τα έργα θα αναρτώνται στον αίθριο χώρο της αγοράς και με το πέρας της λειτουργίας της θα αφαιρούνται και θα τοποθετούνται πάλι στην επόμενη λειτουργία της.

Ο εικαστικός Βασίλης Καριζώνης που θα αναλάβει αυτήν την δράση καλεί όλους να έλθουν και να παρακολουθήσουν εκ του σύνεγγυς την παραγωγή ενός εικαστικού έργου, όχι με την αυστηρά επαγγελματική του διάσταση, αλλά πιο πολύ ως συμμετοχή του κόσμου σε μια αθέατη για πολλούς καλλιτεχνική εργασία.
“Ευχαριστώ πολύ την διεύθυνση και τον πρόεδρο της αγοράς για την παραχώρηση άδειας ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η δράση.”
Η έκθεση και η διαδραστική ζωγραφική του Βασίλη Καριζώνη με τίτλο ” Αντί της αλήθειας το ψέμα; ” θα φιλοξενείται στον αίθριο χώρο της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας τις Τετάρτες και τα Σάββατα από τις 11 Νοεμβρίου έως και τις 25-11-2023.
Επίσκεψη τις ώρες λειτουργίας της αγοράς.