Πέμπτη
25
Ιούλιος
TOP

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Η αύξηση του κατώτατου μισθού ανεβάζει το τεκμαρτό εισόδημα

Μπορεί η αύξηση του κατώτατου μισθού να αποτέλεσε ένα θετικό γεγονός για τους εργαζομένους που αμείβονται με αυτό το ποσό, αν και δεν επαρκεί δεδομένης της ακρίβειας, ωστόσο αυτή η εξέλιξη φέρνει νέες φοροεπιβαρύνσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες της χώρας. Αυτό προκύπτει καθότι ο νόμος Χατζηδάκη που ισχύει από φέτος συνδέει ευθέως το τεκμαρτό εισόδημα των αυτοαπασχολούμενων με το ύψος του κατώτατου μισθού.

Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού από τα 780 στα 830 ευρώ μικτά επιφέρει αυξήσεις της φορολογικής επιβάρυνσης των αυτοαπασχολούμενων το 2025, σε σχέση με τον τεκμαρτό φόρο εισοδήματος που θα καταβάλλουν φέτος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αυτόματη αύξηση των τεκμαρτών καθαρών κερδών αφορά όλα τα ελάχιστα ποσά τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος για όλες τις ατομικές επιχειρήσεις που λειτουργούν πάνω από 3 έτη.

Ο υπολογισμός

Πώς γίνεται όμως ο υπολογισμός. Το ύψος του ελαχίστου τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος για κάθε αυτοαπασχολούμενο που έχει συμπληρώσει 6 έτη άσκησης του επαγγέλματός του και δεν έχει κανέναν υπάλληλο εργαζόμενο στην επιχείρησή του είναι ίσο με τον εκάστοτε ισχύοντα ετήσιο μικτό κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα, υπολογιζόμενο σε 14μηνη βάση.

Ουσιαστικά, για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2023, το ύψος του ελαχίστου τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος της παραπάνω περίπτωσης ανέρχεται σε 10.920 ευρώ (780 ευρώ επί 14).

Όμως, για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2024, τα οποία θα φορολογηθούν το 2025, το ύψος του ελαχίστου τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος θα αυξηθεί σε 11.620 ευρώ (830 ευρώ επί 14).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσό του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος, που προκύπτει από τον ετήσιο κατώτατο μισθό, αποτελεί τη βάση υπολογισμού των ελαχίστων τεκμαρτών φορολογητέων εισοδημάτων, το οποίο ανάλογα με τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης.

Πόσο «ανεβαίνουν» τα φορολογητέα ποσά

Οι νέοι επαγγελματίες, με ατομικές επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα για λιγότερα από 4 έτη, απαλλάσσονται από το σύστημα των αντικειμενικών κριτηρίων. Στο τέταρο έτος λειτουργίας ισχύει ελάχιστο όριο φορολογητέου εισοδήματος μειωμένο κατά 67%, σε σύγκριση με το ποσό του ελαχίστου φορολογητέου εισοδήματος που αντιστοιχεί σε ατομική επιχείρηση με 6 έτη λειτουργίας χωρίς εργαζόμενο.

Για κάθε ατομική επιχείρηση που συμπλήρωσε ή θα συμπληρώσει 4 έτη λειτουργίας μέσα στο 2024, θα ληφθεί υπόψη το ποσό των 11.620 ευρώ μειωμένο κατά 67%, δηλαδή θα ληφθεί υπόψη ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα ύψους 3.873 ευρώ.

Για κάθε ατομική επιχείρηση που συμπλήρωσε ή θα συμπληρώσει 5 έτη λειτουργίας μέσα στο 2024, θα ληφθεί υπόψη το ποσό των 11.620 ευρώ μειωμένο κατά 33%, ήτοι θα ληφθεί υπόψη ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα ύψους 7.747 ευρώ.

Επιπλέον, για 7 έως 9 έτη λειτουργίας ισχύει προσαύξηση 10%, οπότε το ποσό αυτό στα 12.782 ευρώ για το φορολογικό έτος 2024. Για 10 έως 12 έτη λειτουργίας ισχύει προσαύξηση 20%, οπότε το ποσό αυτό διαμορφώνεται στα 13.944 ευρώ.

Για περισσότερα από 12 έτη λειτουργίας, η προσαύξηση φθάνει το 30%, οπότε το ποσό διαμορφώνεται στα 15.106 ευρώ.

Πηγή:www.in.gr