Οι φυσικές καταστροφές διαδέχονται η μία την άλλη. Το ενδιαφέρον είναι φυσικά στραμμένο αλλού. Η Ελλάδα τη μια καίγεται και την άλλη πνίγεται. Βομβαρδίζεται από τις σύγχρονες πληγές του Φαραώ.

Η βοήθεια από την ευρωπαΐκή ένωση έρχεται. Η Ενωση δεν μας έχει αφήσει ποτέ αβοήθητους. Από την άλλη όμως υπάρχουν και υποχρεώσεις που πρέπει να καλύπτονται από την χώρα μας στο πλαίσιο της παρουσίας της ως μέλος της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναφέρει σοβαρές ρυθμιστικές παραβάσεις και από τη χώρα μας στο ΔΕΕ.

Για τις αρχές Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα με τις παραβάσεις έχει ανοίξει συνολικά 189 φακέλους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μη μεταφορά κοινοτικών οδηγιών στους κανονισμούς της.

Αυτό κάνει τη χώρα μας την πρώτη με τις περισσότερες προειδοποιήσεις, μπροστά από την Ισπανία (177) και την Ιταλία (189). Αυτές οι προειδοποιήσεις ενέχουν κίνδυνο παραβιάσεων και προστίμων εκατομμυρίων ευρώ.

Η μη μεταφορά των ευρωπαϊκών κανονισμών στην ελληνική νομοθεσία εντός των καθορισμένων προθεσμιών, συνήθως δύο ετών, ή με ανεπαρκή τρόπο τοποθετεί τις χώρες μέλη σε αυτή τη μαύρη λίστα. Η δίνη των φυσικών καταστροφών φαίνεται πως άφησε στην άκρη τα κοινοτικά πρότυπα σε βασικά θέματα όπως το περιβάλλον, η απασχόληση, η βιομηχανία ή η οικονομική πολιτική.

Τα τελευταία στοιχεία της Επιτροπής που αναλύθηκαν από το THE OBJECTIVE δείχνουν ότι οι 27 κοινοτικές χώρες, συν το Ηνωμένο Βασίλειο, συγκεντρώνουν 2.942 ανοιχτές διαδικασίες επί παραβάσει. Ο μέσος όρος είναι 105, 84 λιγότεροι από την Ελλάδα. Η λίστα με τις Ιδιαίτερα συμμορφούμενες χώρες περιλαμβάνει τη Λιθουανία, τη Δανία, την Εσθονία και τη Φινλανδία.

Οπως προαναφέραμε, στο άλλο άκρο βρίσκονται η Ελλάδα (189), η Ιταλία (184) και η Ισπανία (177).

Από τους ουραγούς της λίστας των χωρών της ΕΕ η Ελλάδα

Αν και τα πρόστιμα χρειάζονται χρόνο για να φτάσουν στο ταμείο, δεν είναι ασυνήθιστα. Ξεχωρίζει αυτή που εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2021, όταν το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) επέβαλε, για παράδειγμα στην Ισπανία, τα δύο είδη κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 260.3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αφορμή εκείνη, η χώρα της ιβηρικής καταδικάστηκε σε 15 εκατ. ευρώ και ημερήσιο πρόστιμο 89.000 ευρώ.

Η αιτιολόγηση ήταν ότι δεν είχε εγκριθεί έγκαιρα η Οδηγία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο πλαίσιο της πρόληψης και του εντοπισμού ποινικών αδικημάτων. Η διαδικασία για τους Ισπανούς έκλεισε τον Φεβρουάριο του 2022.

Από τις βασικές υποθέσεις που κυνηγά η ΕΕ έχουν να κάνουν με περιβαλλοντικούς νόμους. Ειδικότερα έχει να κάνει με την Οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (Οδηγία 91/271/ΕΟΚ).

Το πρότυπο της ΕΕ στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος από τις δυσμενείς επιπτώσεις των αστικών λυμάτων από τον οικιακό και βιομηχανικό τομέα. Σύμφωνα με την οδηγία, οι πόλεις υποχρεούνται να δημιουργήσουν την απαραίτητη υποδομή για τη συλλογή και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων τους, εξαλείφοντας ή μειώνοντας έτσι όλες τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις τους όταν απορρίπτονται σε υδάτινα σώματα.

Η Επιτροπή συνολικά έφερε επίσης στο ΔΕΕ την ανεπαρκή εφαρμογή των μέτρων κατά της νιτρορύπανσης ή των κανόνων της για αποζημίωση για ζημίες που υπέστησαν ιδιώτες.

Στην Ισπανία για τη χώρα τους τονίζουν ότι η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή για μη τήρηση των κανόνων της ΕΕ για τις επαγγελματικές υπηρεσίες και τα προσόντα σε σχέση με τον κατασκευαστικό τομέα. Επισημαίνει ότι αυτοί οι περιορισμοί επηρεάζουν εταιρείες που πραγματοποιούν εγκαταστάσεις αερίου, ηλεκτρισμού ή κλιματισμού που επιθυμούν να αναθέσουν σε υπεργολαβία ορισμένες δεξιότητες.

Το κοινοτικό εκτελεστικό όργανο κάλεσε επίσης την Ισπανία και τρεις άλλες χώρες να ολοκληρώσουν τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κανόνων φορολογικής διαφάνειας. Επιπλέον, ζήτησε από την Ισπανία να μεταφέρει στη νομοθεσία της την οδηγία για την ασφάλιση αυτοκινήτων και μια άλλη για τα απόβλητα.

Πληροφοριακά και με την πιθανότητα να μας αφορά άμεσα, η Ισπανία αντιμετωπίζει επίσης σημαντική οικονομική κύρωση για τη μη εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής οδηγίας για τον οικογενειακό και εργασιακό συμβιβασμό. Η κοινοτική νομοθεσία υποχρέωνε τα κράτη μέλη να το πράξουν έως τις 2 Αυγούστου 2022 «το αργότερο», αλλά η ισπανική κυβέρνηση δεν έχει ακόμη κοινοποιήσει τη μεταφορά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία απειλεί να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει, της έδωσε τελεσίγραφο δύο μηνών που έληξε στα τέλη Ιουνίου. Οι ρυθμίσεις επρόκειτο να συμπεριληφθούν στον οικογενειακό νόμο, αλλά η προεκλογική περίοδος και στην Ισπανία το κατέστησε αδύνατο.

Οι κοινοτικές αρχές απέστειλαν επίσης πρόσφατα αιτιολογημένη γνώμη για τη μη κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς των νέων κανόνων της Ένωσης για την εναρμόνιση των δομών των ειδικών φόρων κατανάλωσης στο αλκοόλ και τα αλκοολούχα ποτά (Οδηγία (ΕΕ) 2020/1151).

Η οδηγία θεσπίζει ένα σύστημα πιστοποίησης σε επίπεδο Ένωσης για τους μικρούς και βιοτεχνικούς παραγωγούς αλκοόλης, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε μειωμένους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ολόκληρη την Ένωση. Η προθεσμία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας από τα κράτη μέλη έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Πηγή: in.gr