Πέμπτη
25
Απρίλιος
TOP

ΕΛΣΤΑΤ: «Μαχαίρι» στη διατροφή από τα νοικοκυριά λόγω ακρίβειας

Αυξήθηκε κατά την περυσινή χρονιά ο πληθυσμός αντιμετώπισε μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ έτους 2022, το 6,6% του πληθυσμού δήλωσε ότι αντιμετώπισε μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής, ενώ το 1,5% του πληθυσμού δήλωσε ότι αντιμετώπισε μόνο σοβαρή ανεπάρκεια τροφής (σύμφωνα με την παγκόσμια τυπική κλίμακα FIES). Τα ποσοστά για τη μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής κατά τα προηγούμενα έτη ήταν 6,0% το 2021, 6,1% το 2020 και 8,0% το 2019, ενώ για τη σοβαρή ανεπάρκεια τροφής ήταν, αντίστοιχα, 1,5%, 1,6% και 1,5% (Γράφημα 1). 

Τι σημαίνει ανεπάρκεια τροφής

Ένα νοικοκυριό θεωρείται ότι έχει μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής όταν τουλάχιστον ένα μέλος του νοικοκυριού δήλωσε ότι, κατά τη διάρκεια των 12 προηγούμενων μηνών πριν τη διενέργεια της έρευνας, αναγκάστηκε να παραλείψει ένα γεύμα, έφαγε λιγότερο από όσο θεωρούσε ότι είχε ανάγκη, έμεινε χωρίς τροφή, πεινούσε αλλά δεν έφαγε, πέρασε μια ολόκληρη ημέρα χωρίς τροφή, λόγω έλλειψης χρημάτων ή άλλων πόρων.

Ένα νοικοκυριό θεωρείται ότι έχει σοβαρή ανεπάρκεια τροφής, όταν τουλάχιστον ένα μέλος του νοικοκυριού δήλωσε ότι, κατά τη διάρκεια των 12 προηγούμενων μηνών πριν τη διενέργεια της έρευνας, πέρασε μια ολόκληρη ημέρα χωρίς τροφή λόγω έλλειψης χρημάτων ή άλλων πόρων.

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται ο επιπολασμός ανεπάρκειας τροφής του συνολικού πληθυσμού, με βάση την κλίμακα ανεπάρκειας τροφής (Food Insecurity Experience Scale – FIES) στην Ευρώπη και την Υφήλιο, για την τριετία 2020-2022. 

πηγη  ot.gr