Κυριακή
23
Ιούνιος
TOP

ΕΛΣΤΑΤ: Παραμένουν αυξημένες οι τιμές αγροτικών προϊόντων

Αυξημένος κατά 3,8% ήταν ο δείκτης τιμών εκροών στη γεωργία – κτηνοτροφία το Νοέμβριο 2023 συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα το 2022.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης τιμών εισροών το Νοέμβριο 2023 ήταν μειωμένος κατά 5,2% σε σχέση με το Νοέμβριο 2022, ο οποίος οφείλεται στο δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας ενέργεια και λιπαντικά.

Αυξήθηκε ο δείκτης τιμών της φυτικής και και ζωικής παραγωγής το Νοέμβριο 2023

Δείκτης τιμών εκροών

Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών για το μήνα Νοέμβριο 2023, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Νοεμβρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 3,8%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Νοεμβρίου 2022, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2021, είχε παρουσιάσει αύξηση 19,5%.  Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 3,8% τον μήνα Νοέμβριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2022, οφείλεται:

α) στην αύξηση κατά 3,7% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας ελαιόλαδο, και

β) στην αύξηση κατά 4,3% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά το μήνα Νοέμβριο 2023, σε σύγκριση με τον δείκτη του Οκτωβρίου 2023, παρουσίασε μείωση 0,4%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2022 – Νοεμβρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2021 – Νοεμβρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 16,2%.

Δείκτης τιμών εισροών

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Νοεμβρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2022, παρουσίασε μείωση 5,2% έναντι αύξησης 22,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Νοεμβρίου 2022 με τον Νοέμβριο 2021.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 5,2% τον μήνα Νοέμβριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2022, οφείλεται: α) στην μείωση κατά 6,7% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας ενέργεια και λιπαντικά και β) στην αύξηση κατά 4,0% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Νοέμβριο 2023, σε σύγκριση με τον δείκτη του Οκτωβρίου 2023, παρουσίασε μείωση 1,0%.

Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2022 – Νοεμβρίου 2023, παρουσίασε αύξηση 1,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2021 – Νοεμβρίου 2022.

πηγη: in.gr