Σάββατο
9
Δεκέμβριος
TOP

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 10,8% υποχώρησε η ανεργία τον Μάιο

Στο 10,8% υποχώρησε η ανεργία τον Μάιο, έναντι 12,7% τον  Μάιο του 2022 και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 11,3% τον Απρίλιο του 2023. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.186.179 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 45.901 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2022 (1,1%) και κατά 22.512 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2023 (0,5%).

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 10,8% υποχώρησε η ανεργία τον Μάιο-1

Οι άνεργοι διαμορφώθηκαν σε 506.184 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 95.166 άτομα σε σχέση με τον  Μάιο του 2022 (-15,8%) και κατά 23.861 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2023 (-4,5%).

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 10,8% υποχώρησε η ανεργία τον Μάιο-2

Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του  εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, διαμορφώθηκαν σε 3.111.516, σημειώνοντας αύξηση κατά 18.599 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2022 (0,6%) και μείωση κατά 996 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2023 (αμελητέα μεταβολή).

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 10,8% υποχώρησε η ανεργία τον Μάιο-3

ΠΗΓΗ moneyreview.gr