Σάββατο
20
Ιούλιος
TOP

Ενεργό για 15 ημέρες το ερωτηματολόγιο για το Σ.Α.Π. του Δήμου Μεσσήνης

Στην ανάρτηση ερωτηματολογίου στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) προβαίνει ο δήμος του Δήμου Μεσσήνης καλώντας τους πολίτες να συμμετέχουν.

«Ο Δήμος Μεσσήνης θα προβεί στην ανάρτηση ερωτηματολογίου στο πλαίσιο εκπόνησης του στρατηγικού Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ), το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.

Ως «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας» ορίζεται το στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.

Το ερωτηματολόγιο θα είναι ανώνυμο και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας της αναδόχου εταιρείας που θα εκπονήσει το στρατηγικό σχέδιο ΣΑΠ. Η συμπλήρωσή του δεν ξεπερνά τα 5 λεπτά και θα είναι ενεργό για 15 ημέρες, στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://forms.gle/3gDX3DfYRgcJhfY47»