Πέμπτη
25
Ιούλιος
TOP

Ενισχύεται  και επεκτείνεται το  δίκτυο οικιακής κομποστοποίησης στο Δήμο Καλαμάτας

Τις προσεχείς ημέρες ο Δήμος Καλαμάτας θα παραλάβει οικιακούς κομποστοποιητές ανοιχτού τύπου «κήπου» χωρητικότητας 330lit. Φορέας Διαχείρισης του έργου είναι ο Δήμος Καλαμάτας και σύμφωνα με τον Δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο, η προμήθεια εντάσσεται στις προβλεπόμενες Δράσεις από το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Κύριος στόχος της επέκτασης του οικιακού δικτύου κομποστοποίησης είναι η συνεισφορά στην επίτευξη του στόχου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων του Δήμου Καλαμάτας όπως αυτός ορίζεται στο ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου.

Οι στόχοι-οφέλη που προκύπτουν από τη λειτουργία του δικτύου οικιακής κομποστοποίησης, σε συνέργεια με τα υπόλοιπα προγράμματα κομποστοποίησης του Δήμου έχουν ως εξής:

  • Μείωση αποβλήτων. Επίτευξη σημαντικού ποσοστού εκτροπής των Βιοαποδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων (ΒΑΑ) από χώρους υγειονομικής ταφής, καθώς τα βιοαπόβλητα αποτελούν το μεγαλύτερο και «δυσκολότερο» ρεύμα των ΒΑΑ.
  • Μείωση των προς διάθεση οργανικών αποβλήτων κουζίνας.
  • Μείωση της παραγωγής μεθανίου από χώρους υγειονομικής ταφής.
  • Μείωση της παραγωγής στραγγισμάτων σε χώρους υγειονομικής ταφής.
  • Προστασία δημόσιας υγείας μέσω της καταστροφής παθογόνων μικροοργανισμών.
  • Εμπλουτισμός εδάφους με αποτελεσματική επιστροφή της οργανικής ουσίας και των θρεπτικών συστατικών στο έδαφος.
  • Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα διαχείρισης αποβλήτων με στόχο στην αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς και στη μακροπρόθεσμη μείωση των αποβλήτων.
  • Αναβάθμιση του ενδιαφέροντος των πολιτών για περιβαλλοντικά ζητήματα.

Οι δημότες θα ενημερωθούν και θα εκπαιδευτούν για την ορθή χρήση των κομποστοποιητών και για τα οφέλη που θα έχουν από την αξιοποίηση αυτών. Το παραγόμενο προϊόν θα το διαχειρίζονται οι ίδιοι οι δημότες  και θα το χρησιμοποιούν στους κήπους και στις γλάστρες τους, ή όπως αλλιώς αυτοί επιθυμούν.

Όποιος δημότης ενδιαφέρεται για δωρεάν διάθεση οικιακού κομποστοποιητή μπορεί να συμπληρώσει τη δήλωση ενδιαφέροντος και να την καταθέσει στο πρωτόκολλο του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είτε αυτοπροσώπως ή να την αποστείλει ηλεκτρονικά στο e-mail: [email protected] με την ένδειξη προς Τμήμα Ανακύκλωσης.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οι πρώτοι κάδοι θα διανεμηθούν σε ειδική εκδήλωση την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου και ώρα 14:00 στον προαύλιο  χώρο του Δημαρχείου.

Τη δήλωση ενδιαφέροντος σε μορφή word μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ και σε μορφή pdf ΕΔΩ.