Τρίτη
5
Δεκέμβριος
TOP

Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας 2023: «50 χρόνια MARPOL- Η δέσμευση μας συνεχίζεται»

Η Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας έχει καθιερωθεί  από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) και εορτάζεται κάθε χρόνο το μήνα Σεπτέμβριο. Για το τρέχον έτος,  ως ημέρα εορτασμού ορίστηκε η Πέμπτη 28η Σεπτεμβρίου  με κύριο θέμα την πεντηκοστή επέτειο της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη της Ρύπανσης από τα Πλοία  (MARPOL). Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός με γνώμονα την βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, σηματοδοτεί με τον φετινό εορτασμό την επέτειο της ως άνω περιβαλλοντικής σύμβασης, η οποία αποτελεί μία από τις  σημαντικότερες Διεθνείς  Συμβάσεις  για το θαλάσσιο περιβάλλον και έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης των ωκεανών και των θαλασσών από την λειτουργία των πλοίων καθώς και από θαλάσσια ατυχήματα.

Ο  Γενικός  Γραμματέας  του ΙΜΟ  Kitack Lim για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ναυτικής Ημέρας αποτίνει τον ακόλουθο χαιρετισμό:

«Σήμερα, η ναυτιλία εξυπηρετεί πάνω από το 80% του παγκόσμιου εμπορίου και μεταφέρει εκατομμύρια επιβάτες σε προορισμούς σε όλο τον κόσμο. Οι θαλάσσιες μεταφορές εξακολουθούν να είναι ο ασφαλέστερος και αποδοτικότερος τρόπος μεταφοράς. Η ναυτιλία αποτελεί σημαντικό κομμάτι της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού. Τούτο αποτελεί βεβαιότητα, ακόμη και σε αβέβαιους καιρούς. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ) εκπληρώνει το ρόλο του ως παγκόσμιος ρυθμιστής της ναυτιλίας, διασφαλίζοντας ότι ο θαλάσσιος τομέας παραδίδει τα φορτία με ασφάλεια και με περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο.

                Το ταξίδι προς έναν περιβαλλοντικά υγιή ναυτιλιακό τομέα ξεκίνησε πριν από 50 χρόνια. Εκείνη την εποχή ο κόσμος αναγνώρισε την ανάγκη για τη προστασία του πλανήτη μας και, ειδικότερα, του θαλάσσιου περιβάλλοντος από όλες τις πηγές ρύπανσης. Ορισμένα περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης αποτέλεσαν ισχυρό καταλύτη για ανάληψη δράσης. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΙΜΟ αποφάσισε να υιοθετήσει μια συνθήκη για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία στο θαλάσσιο περιβάλλον: τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από τα Πλοία.

Με την πάροδο του χρόνου, τα κράτη μέλη του ΙΜΟ διεύρυναν το αντικείμενο της MARPOL, εκκινώντας από ατυχηματικές και λειτουργικές πετρελαιοκηλίδες από δεξαμενόπλοια, έως την πρόληψη της ρύπανσης από χημικές ουσίες που μεταφέρονται χύδην, συσκευασμένα επικίνδυνα εμπορεύματα, λύματα και απορρίμματα και, τελικώς, την πρόληψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα πλοία.

Φέτος γιορτάζουμε την πεντηκοστή επέτειο αυτής της περιβαλλοντικής συνθήκης-ορόσημο.

Για να σηματοδοτήσουμε αυτή την ειδική περίσταση, το θέμα μας για την παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας του 2023 είναι «50 χρόνια MARPOL – Η δέσμευσή μας συνεχίζεται». Κατά τη διάρκεια αυτών των δεκαετιών, η MARPOL εξελίσσονταν συνεχώς για να συμβαδίζει με τα διδάγματα που αποκομίσθηκαν και τις νέες απαιτήσεις, όπως η επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή στη νέα τεχνολογία. Οι κανόνες της αναβαθμίζονται διαρκώς καθώς προσβλέπουμε σε ένα βιώσιμο μέλλον και ενισχύουμε την προστασία του πλανήτη και των ωκεανών μας.

Η MARPOL είχε θετικό αντίκτυπο στο θαλάσσιο περιβάλλον. Έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και λειτουργούν τα πλοία. Ο αριθμός των ρυπάνσεων από πετρελαιοειδή μειώθηκε κατά 90% τα τελευταία 50 χρόνια λόγω στοχευμένων παρεμβάσεων. Χάρη στη MARPOL, απαγορεύεται η απόρριψη πλαστικών απορριμμάτων στη θάλασσα και τα απόβλητα από τη λειτουργία του πλοίου, όπως τα σκουπίδια και τα λύματα, δεν μπορούν απλώς να απορρίπτονται στη θάλασσα, ενώ υπόκεινται σε πολύ αυστηρές ρυθμίσεις.

Επίσης, οι κανονισμοί για την ατμοσφαιρική ρύπανση έχουν μειώσει πάρα πολύ τις εκπομπές οξειδίων του θείου από τα πλοία. Οι τελευταίες προσπάθειες επικεντρώνονται στην προώθηση της απανθρακοποίησης της ναυτιλίας, υποστηρίζοντας την παγκόσμια καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Φυσικά, υπάρχει ακόμη περισσότερη δουλειά για να γίνει. Καθώς γιορτάζουμε τα 50 χρόνια της MARPOL, καλώ όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να προωθήσουν περαιτέρω το διάλογο σχετικά με την επόμενη φάση του έργου του ΙΜΟ για την ενίσχυση της βιώσιμης ναυτιλίας και την προστασία του πλανήτη και των ωκεανών μας. Η ναυτιλία εξελίσσεται.

 Η ναυτιλία πρέπει να ενστερνιστεί την απανθρακοποίηση, την ψηφιοποίηση και την καινοτόμο τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποίησης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι ο ανθρώπινος παράγοντας θα παραμείνει στο επίκεντρο της τεχνολογικής και πράσινης μετάβασης, ώστε να διασφαλιστεί μια βιώσιμη βιομηχανία για τις μελλοντικές γενιές.

Η MARPOL έχει κάνει τη διαφορά στη ναυτιλία, και στην υγεία των ωκεανών μας, και θα συνεχίσει να την κάνει, καθώς κοιτάμε μπροστά στα επόμενα 50 χρόνια.»

 

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον σύνδεσμο:

https://www.imo.org/en/About/Events/Pages/World-Maritime-theme-2023.aspx

ΕΚ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ