Σάββατο
2
Μάρτιος
TOP

Επαγγελματική κατάρτιση: Oι άξονες των νέων προγραμμάτων – Τι αλλάζει

Μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και το νέο ΕΣΠΑ θα ξεκλειδώσει το ενιαίο πλαίσιο για τα προγράμματα κατάρτισης που θα έχει ως στόχο να αλλάξει άρδην την επαγγελματική κατάρτιση τα επόμενα χρόνια. Τα προγράμματα θα στοχεύουν κυρίως σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

Προγράμματα για ανέργους 

Όπως έχει ανακοινωθεί από το υπουργείο Εργασίας και μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης θα ενεργοποιηθούν προγράμματα για την κατάρτιση και επανακατάρτιση των ανέργων. Το πρόγραμμα που απλώνεται μέχρι και το 2025 αφορά 500.000 ανέργους ενώ ο προϋπολογισμός του προγράμματος αγγίζει το 1 δισ. ευρώ. Περίπου 150.000 δικαιούχοι μάλιστα στο τέλος του 2022 θα αποκτήσουν πιστοποιητικό για βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Σύμφωνα και με στοιχεία που έχει παραθέσει ο υπουργός Εργασίας, το 49% του εργατικού δυναμικού είναι ψηφιακά αναλφάβητο.

Αναβαθμισμένα κέντρα ΟΑΕΔ

Ένα από έργα που αφορούν την κατάρτιση είναι η αναβάθμιση των κέντρων του ΟΑΕΔ, η αξιολόγηση των παρόχων στον ιδιωτικό τομέα αλλά και η επικαιροποίηση των θεματικών ενοτήτων των προγραμμάτων κατάρτισης. Σύμφωνα με το σχεδιασμό στα προγράμματα κατάρτισης από τα αναβαθμισμένα κέντρα του ΟΑΕΔ, 78.000 ωφελουμένοι θα ενταχθούν μέχρι το 2025. Τα προγράμματα αυτά θα αφορούν όχι μόνο ανέργους αλλά και εργαζόμενους. Τα νέα προγράμματα αυτά σε σχέση με παλαιότερα χρόνια αλλά και σήμερα θα είναι στοχευμένα και θα καλύπτουν τις νέες τάσεις και προκλήσεις που θα ζητά η αγορά εργασίας. Επιπλέον θα υπάρχουν προγράμματα που θα προσφέρουν σε εργαζόμενους ψηφιακές δεξιότητες μεσαίου επιπέδου όπως στους τομείς των πωλήσεων, του μάρκετινγκ.

Ο πήχης ανεβαίνει όμως και για τους παρόχους κατάρτισης καθώς θα υπάρχει διαρκής αξιολόγηση και πιστοποίηση για αυτούς αλλά και για τους καταρτιζόμενους. Σύμφωνα με πληροφορίες θα επιλεχθούν οι πιο ποιοτικοί πάροχοι στον ιδιωτικό τομέα αλλά και από τον τομέα των πανεπιστημίων

Ενίσχυση της μαθητείας

Μέσα από το έργο αυτό θα γίνεται αξιολόγηση των σχολών ΕΕΚ (επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης),επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών ενώ θα υπάρξουν προγράμματα και μέσω e-learning. Επιπλέον για την ενίσχυση της μαθητείας θα υπάρξουν συμπράξεις του Δημοσίου με επιχειρήσεις και επιμελητήρια. Μέσω των νέων προγραμμάτων, στόχος είναι να εκπαιδευτούν 1.000 εκπαιδευτές μέσω των ΕΕΚ. Ο προϋπολογισμός του έργου που περνά μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, ανέρχεται σε 143 εκατ. ευρώ.