Τρίτη
31
Ιανουάριος
TOP

Έπεσαν οι υπογραφές για την ανάπλαση των δημοτικών οδών στην Τοπική Κοινότητα Αρτεμισίας

Υπεγράφη το έργο «Ανάπλαση δημοτικών οδών στην Τ.Κ. Αρτεμισίας». Οι υπογραφές “έπεσαν” σήμερα, Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022, από τον Δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο και την εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – Π.Ε.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης 230.000€.

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη. Η έκπτωση ανέρχεται σε ποσοστό 44,37%.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 67/2018 μελέτη που θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας. Αφορούν ανάπλαση εντός του οικισμού τμημάτων δημοτικών οδών και των κοινοχρήστων χώρων (πλατείες) μπροστά στις εκκλησίες «Παναγίτσα» και «Αγ. Βασιλείου», αποτελώντας συνέχεια της ήδη υπάρχουσας πλακόστρωσης. Το συνολικό εμβαδόν της προς παρέμβαση περιοχής είναι 1.713,09 τ.μ.