Σάββατο
9
Δεκέμβριος
TOP

Επιδοτήσεις: Ενισχύσεις σε νέους αγρότες έως 40.000 ευρώ σε όλη την Ελληνική επικράτεια

Από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώθηκε η προδημοσίευση της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στην παρέμβαση Π3-75.1 «Εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023-2027.

Στόχος της παρέμβασης είναι η προσέλκυση και διατήρηση στον τομέα νέων σε ηλικία γεωργών, η διευκόλυνση της βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης σε αγροτικές περιοχές, καθώς και η προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της ισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των γυναικών στη γεωργία. Οπως αναφέρεται στην προδημοσίευση, η παρέμβαση Π3-75.1 του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027 εφαρμόζεται σε περιοχές όπου η αγροτική δραστηριότητα είναι σημαντική, δηλαδή στο σύνολο της χώρας, με τις εξής εξαιρέσεις:

– Στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης δεν εφαρμόζεται στη δημοτική κοινότητα 5ου διαμερίσματος Θεσσαλονίκης.

– Στην Π.Ε. Αττικής, το υπομέτρο 6.1 εφαρμόζεται στους δήμους νήσων καθώς και σε δήμους και κοινότητες με αγροτική δραστηριότητα, αποκλείοντας τον κατεξοχήν αστικό ιστό της Αττικής.

Ως έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης ορίζεται το 2024. Συνεπώς, η αίτηση στήριξης συντάσσεται με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) που υποβάλλεται το 2024.

Σύμφωνα με το κείμενο διαβούλευσης, δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν α) φυσικά πρόσωπα και β) νομικά πρόσωπα στα οποία ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης είναι νέος γεωργός που, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στη δημοσιευμένη πρόσκληση. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

– Είναι ενήλικας και δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του.

– Είναι μόνιμος κάτοικος σε κάποια από τις περιοχές εφαρμογής του μέτρου.

– Υποβάλλει ΕΑΕ για το έτος 2024.

– Εγγράφεται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίας αγρότης νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα για τα φυσικά πρόσωπα ή ως κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης για τα νομικά πρόσωπα.

– Δεν έχει ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

πηγη kathimerini.gr