Κυριακή
25
Φεβρουάριος
TOP

Επιδοτήσεις: Ενισχύσεις συνεργασιών στον τομέα των μέσων ενημέρωσης

Στο πλαίσιο του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη (2021-2027), έχει ανακοινωθεί πρόσκληση υποβολής προτάσεων για δημοσιογραφικές συνεργασίες. Η πρόσκληση αποτελείται από δύο δράσεις: η πρώτη αφορά την αύξηση των συνεργασιών μεταξύ των μέσων ενημέρωσης με την τόνωση της καινοτομίας στα επιχειρηματικά μοντέλα και τις συντακτικές διαδικασίες και η δεύτερη την υποστήριξη του πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης και ειδικά των μέσων ενημέρωσης που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη δημοκρατία και τη συμμετοχή των πολιτών. Αναλυτικά:

Δράση 1. «Δημοσιογραφικές συνεργασίες – συμπράξεις». Η δράση έχει σκοπό να βοηθήσει τον ευρύτερο ευρωπαϊκό τομέα ειδησεογραφικών μέσων να γίνει πιο βιώσιμος και ανθεκτικός, συμβάλλοντας έτσι στην αξιόπιστη δημοσιογραφία, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και την απασχόληση για τους επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους, ιδίως με την υποστήριξη συνεργασιών στα μέσα ενημέρωσης. Το θέμα αυτό θα στηρίξει εγκάρσιες δράσεις για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών και τεχνολογικών αλλαγών που αντιμετωπίζει ο τομέας των μέσων ενημέρωσης και θα στηρίξει υψηλής ποιότητας παραγωγές των μέσων ενημέρωσης, καθώς και επιχειρηματικά μοντέλα, με την προώθηση της συνεργασίας, των ψηφιακών δεξιοτήτων, της διασυνοριακής ή συνεργατικής δημοσιογραφίας.

Η δράση θα στηρίξει συνεργατικά έργα εντός και μεταξύ οποιουδήποτε τομέα ή και είδους ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης που αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνεργασίας και στην πρόκληση συστημικών αλλαγών σε ολόκληρο τον τομέα.

Στη Δράση 1, επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι προτάσεις που υποβάλλονται από κοινοπραξία, η οποία αποτελείται τουλάχιστον από 3 ανεξάρτητες οντότητες προερχόμενες από 3 διαφορετικές χώρες, από τις επιλέξιμες του προγράμματος.

Οι κοινοπραξίες μπορούν να περιλαμβάνουν μη κερδοσκοπικά, δημόσια και ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης (συμπεριλαμβανομένων του γραπτού – επιγραμμικού Τύπου, του ραδιοφώνου – podcast, της τηλεόρασης κ.λπ.), καθώς και άλλων οργανισμών που επικεντρώνονται στα μέσα ενημέρωσης (συμπεριλαμβανομένων ενώσεων μέσων ενημέρωσης, ΜΚΟ, δημοσιογραφικών ταμείων και οργανισμών κατάρτισης που επικεντρώνονται στους επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης κ.λπ.).

Δράση 2. «Δημοσιογραφικές συνεργασίες – πλουραλισμός». Αυτή η δράση θα υποστηρίξει φορείς που δραστηριοποιούνται στα μέσα ενημέρωσης για τη δημιουργία σχημάτων υποστήριξης ειδησεογραφικών οργανισμών και ανεξάρτητης δημοσιογραφίας. Αυτές οι δράσεις, ιδίως η υποστήριξη τρίτων, θα στοχεύουν σε μέσα ενημέρωσης που δραστηριοποιούνται σε τομείς ιδιαίτερης σημασίας για τη δημοκρατία και τη συμμετοχή των πολιτών, όπως τα τοπικά και περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης, η ανεξάρτητη και ερευνητική δημοσιογραφία και άλλοι οργανισμοί που μεταδίδουν ειδήσεις δημοσίου ενδιαφέροντος.

Για τη Δράση 2, προτάσεις υποβάλλονται από οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μέσων ενημέρωσης (συμπεριλαμβανομένων ενώσεων μέσων ενημέρωσης, ΜΚΟ, δημοσιογραφικών ταμείων και οργανισμών κατάρτισης που απευθύνονται σε επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης, κ.λπ.). Αυτοί οι οργανισμοί θα πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργήσουν προγράμματα υποστήριξης τρίτων με στόχο τα μέσα ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους και με τρόπους που ενισχύουν πλουραλιστικά τοπία των μέσων ενημέρωσης σε ολόκληρη την Ενωση. Στη Δράση 2 επιτρέπονται αιτήσεις από έναν μόνο φορέα αλλά και κοινοπραξίες.

Διαβάστε την συνέχεια στο kathimerini.gr