Παρασκευή
19
Ιούλιος
TOP

Επιδοτούμενα προγράμματα για γυναίκες άνεργες έως 49 από την ΙΝΕ ΓΣΕΕ – «ΕπΕνδυση στη γυναικεία πλευρά της δημιουργικότητας!»

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ προσκαλεί άνεργες γυναίκες ηλικίας έως 49 ετών να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες γυναίκες ηλικίας έως 49 ετών», του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

-Το πρόγραμμα αφορά 2.000 γυναίκες έως 49 ετών και παρέχει υπηρεσίες:Α. ΣυμβουλευτικήςΒ. Επαγγελματικής κατάρτισης 520 ώρες στους τομείς ένδυσης & υπόδησης (120 ώρες Θεωρία  και 400 ώρες πρακτικής άσκησης)Γ. Πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτωνΕκπαιδευτικό επίδομα: έως 2.600 ευρώ

Αντικείμενο της Πράξης είναι η υλοποίηση δράσεων επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης, πιστοποίησης και πρακτικής άσκησης σε 2.000 άνεργες γυναίκες ηλικίας έως 49 ετών (εγγεγραμμένες στα μητρώα ανεργίας της ΔΥΠΑ, τ. ΟΑΕΔ).

Η υλοποίηση της Πράξης θα καλύψει το σύνολο των Περιφερειών της χώρας.

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ενέργειες-δράσεις:

Δράσεις Εξειδικευμένης Συμβουλευτικής-Mentoring (6 συνεδρίες)

Επαγγελματική κατάρτιση η οποία περιλαμβάνει 120 ώρες Θεωρητικής κατάρτισης και 400 ώρες πρακτικής άσκησης

Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων καθώς επίσης και προσέλκυση επιχειρήσεων

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αίτησης συμμετοχής επισκεφθείτε τον ιστότοπο: https://creative.inegsee.gr/