Σάββατο
24
Φεβρουάριος
TOP

Επιθεώρηση εργασίας: Οι πρώτοι στην παραβατικότητα κλάδοι

Υψηλή παραβατικότητα καταγράφει η ανεξάρτητη αρχή Επιθεώρηση Εργασίας σε ορισμένους κλάδους, όπως του τουρισμού και του επισιτισμού σε θέματα εργασιακών σχέσεων και τα εργοτάξια και τις κατασκευές σε θέματα υγείας και ασφάλειας.

Ταυτοχρόνως, η Επιθεώρηση Εργασίας αξιοποιώντας το «εργαλείο» της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ, όπου καταγράφονται παραβιάσεις ωραρίου, ρεπό, υπερεργασίας και ημερών ανάπαυσης.

Οι παραβάσεις

Οι εντατικοί έλεγχοι που έχει ξεκινήσει η ανεξάρτητη αρχή, επικεντρώνεται στους κλάδους, όπου παρατηρούνται παραβάσεις εργασίας που αφορούν τη μη τήρηση πινάκων προσωπικού, κάτι το οποίο μπορεί να υποκρύπτει υποδηλωμένη εργασία, αλλά και αδήλωτη εργασία.

Συνολικά, στο τρίμηνο Ιανουάριος – Μάρτιος 2023, πραγματοποιήθηκαν 15.779 έλεγχοι και επιβλήθηκαν 3.122 κυρώσεις, με το συνολικό ποσό των επιβληθέντων προστίμων να αγγίζει σχεδόν τα 8 εκατ. ευρώ.

Οι κλάδοι

Οι κλάδοι στους οποίος βάσει των ελέγχων παρατηρείται η υψηλότερη παραβατικότητα στον τομέα των εργασιακών σχέσεων είναι ο τουρισμός και επισιτισμός και ακολουθούν ο τομέας των υπηρεσιών, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται η καθαριότητα και η φύλαξη, τομείς που παρατηρείται κατά κύριο λόγο ανειδίκευτο προσωπικό, και ο τομέας των μεταφορών, με αιχμή τους κούριερ.

Στον τομέα της υγείας και ασφάλειας, ο πρώτος κλάδος σε υψηλή παραβατικότητα είναι βάσει των ελέγχων τα εργοτάξια – κατασκευές και ακολουθεί η βιομηχανία.

Ειδικά στον τομέα των εργασιακών σχέσεων, συνολικά διενεργήθηκαν, 8.468 έλεγχοι, καταγράφηκαν 2.327 κυρώσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 6.922.553 ευρώ. Από αυτές, οι 849 παραβάσεις που εντοπίστηκαν αφορούσαν τους πίνακες προσωπικού.

Οι ψηφιακοί έλεγχοι

Ένα ακόμη εργαλείο που αξιοποιεί η Επιθεώρηση Εργασίας κατά τη διαδικασία των ελέγχων είναι η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι αφορούσαν τράπεζες και σούπερ μάρκετ και συνολικά 17.339 εργαζόμενους. Επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 327.321 ευρώ σε 55 περιπτώσεις, για τις εξής παραβάσεις:

·        Εργασία σε ημέρα ανάπαυσης. Μη καταβολή αμοιβής, πέρα του δηλωμένου ωραρίου. Μη υποβολή δήλωσης οργάνωσης χρόνου εργασίας. Μη υποβολή στοιχείων ψηφιακής κάρτας. Μη καταβολή προσαύξησης πρόσθετης εργασίας υπερεργασίας. Μη παραχώρηση ρεπό.

Μάλιστα με την παρέμβαση της επιθεώρησης εργασίας έγινε καταβολή πρόσθετης μισθοδοσίας σε 2.603 εργαζόμενους.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας διευκολύνεται ο έλεγχος από την Επιθεώρηση Εργασίας, με διαφανείς και αντικειμενικές διαδικασίες. Πλέον, οι έλεγχοι μπορεί να γίνονται και απομακρυσμένα, εφόσον οι επιθεωρητές ελέγχουν μέσω του ΕΡΓΑΝΗ τις καταγραφές των χτυπημάτων έναρξης και λήξης του ωραρίου των εργαζομένων και μπορούν να διαπιστώνουν σε βάθος χρόνου πραγματοποιημένες υπερωρίες και στη συνέχεια να ελέγχουν την πληρωμή τους.

Αντιθέτως στο παρελθόν, για να διαπιστωθεί υπερωριακή απασχόληση, έπρεπε να οργανωθούν τόσες επιτόπιες επισκέψεις όσες και οι ημέρες εργασίας, οι οποίες αποτελούσαν το αντικείμενο του ελέγχου, πράγμα αδύνατο.

ΠΗΓΗ ot.gr