Σάββατο
9
Δεκέμβριος
TOP

ERASMUS: Ενδιαφέρον σχέδιο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας «Μαρία Κάλλας» στην Ευρώπη

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+ (ΚΑ1), Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων για το έτος 2019, τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης, το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας «Μαρία Κάλλας» υλοποίησε ένα ενδιαφέρον σχέδιο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην Ευρώπη.

Το πρόγραμμα είχε τίτλο «Ολοκληρωμένες προσωπικότητες στην Ευρώπη του 21ου αιώνα: Το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας διαμορφώνει θετικό μαθητοκεντρικό περιβάλλον που προάγει το ευρωπαϊκό πνεύμα τόσο στο τεχνοκρατικό όσο και στο ανθρωπιστικό του πλαίσιο» και πραγματοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της δράσης «Μαθησιακής Κινητικότητας Ατόμων για το έτος 2019, τομέα Σχολικής Εκπαίδευσης».

Ο στόχος του προγράμματος ήταν διπλός: αφενός η απόκτηση γνώσεων που θα εμπλουτίσουν τη διδακτική διαδικασία στο Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας -με σύγχρονες, καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες και προάγουν τη δημιουργική και κριτική σκέψη των μαθητών- και αφετέρου η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής φυσιογνωμίας του σχολείου μέσα από τη δημιουργία  δικτύων και συνεργασιών με άλλα ευρωπαϊκά σχολεία. Έμφαση δόθηκε  στη δημιουργία ενός μαθησιακού κλίματος μέσα στο οποίο οι μαθητές δε θα νιώθουν αποδέκτες πίεσης και θα λαμβάνεται μέριμνα και για τη σωματική και ψυχική υγεία τους, στοιχεία προαπαιτούμενα για την υγιή ανάπτυξη και πρόοδο των πολιτών κάθε κοινωνίας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν από εκπαιδευτικούς του Σχολείου, 7 επιμορφώσεις -σε Ισπανία, Ολλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία και Κύπρο- και 2 επιτόπιες παρακολουθήσεις (job shadowing) στο σχολείο Rimaskoli, στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας. Συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί: Σπύρος Σπύρης, υποδιευθυντής του Μουσικού Σχολείου και συντονιστής του προγράμματος, Πετρούλα Αθανασοπούλου,  Άρτεμη Θεοδούλου, Μαρία Καψάλη, Γιώργιος Κουτσουμπός, Γιώτα Παδοβά και Κατερίνα Τσίτσα.

Πιο συγκεκριμένα:

– Η εκπαιδευτικός Ευρωπαϊκής Μουσικής, Άρτεμη Θεοδούλου, συμμετείχε στο πρόγραμμα Inspiring healthy lifestyles to learners (children, youth, adults)”, του οργανισμού STANDOutEdu, στη Λευκωσία της Κύπρου. Στόχος του προγράμματος ήταν η προώθηση κλίματος ευημερίας μέσα και έξω από την τάξη καθώς και ενίσχυση της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής υγείας των μαθητών.

–  Ο εκπαιδευτικός πιάνου, Γιώργιος Κουτσουμπός, παρακολούθησε το πρόγραμμα How to use music, art, ICT and outdoor activities in education in a creative way, του οργανισμού Quarter Mediation, στο Άσσεν της Ολλανδίας. Το πρόγραμμα ανέδειξε τη συμβολή μουσικής, τέχνης και τεχνολογίας στη μάθηση.

– Η εκπαιδευτικός πιάνου και υπεύθυνη της χορωδίας Sonorae, Κατερίνα Τσίτσα, συμμετείχε στο πρόγραμμα HAPPY SCHOOL: Positive Education for wellbeing and lifeskills development, του οργανισμού Europass Teacher Academy, στη Φλωρεντία της Ιταλίας. Στόχος του προγράμματος ήταν η καλλιέργεια θετικών στάσεων και αξιών.

– Η φιλόλογος, Μαρία Καψάλη, παρακολούθησε το πρόγραμμα Teaching Cinema in the Classroom and Beyond, του οργανισμού European Exchange, στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας. Στόχος του προγράμματος ήταν η προώθηση της διαθεματικότητας γνωστικών αντικειμένων μέσω κινηματογραφικών δημιουργιών και η καλλιέργεια της φαντασίας, της συνεργατικότητας και της ευαισθησίας.

– Η εκπαιδευτικός φλάουτου, Γιώτα Παδοβά, συμμετείχε στο πρόγραμμα EDUCATION OUTSIDE THE CLASSROOMlearning sites, museums, monuments and nature, του οργανισμού Educulture, στη Λεμεσό της Κύπρου. Το πρόγραμμα ανέδειξε τη σημασία της διδασκαλίας εκτός της σχολικής αίθουσας.

– Ο εκπαιδευτικός αγγλικών  Σπύρος Σπύρης, συμμετείχε στο πρόγραμμα Creative Strategies for Language Teachers: Make it Easy, Make it Real!”, του οργανισμού Europass Teacher Academy, στη Βαρκελώνη της Ισπανίας. Το πρόγραμμα ανέδειξε προσεγγίσεις για την καλλιέργεια της δημιουργικής έκφρασης στο μάθημα των ξένων γλωσσών μέσω  των παραδοσιακών τεχνών και των ΤΠΕ.

– Η φιλόλογος, Πετρούλα Αθανασοπούλου, παρακολούθησε την επιμορφωτική δράση Soft skills for strong teachers, του οργανισμού Europass Teacher Academy, στη Φλωρεντία της Ιταλίας. Στόχος του προγράμματος ήταν η ενίσχυση της διαπροσωπικής επικοινωνίας στα πλαίσια της ομαδοσυνεργατικής μαθησιακής διαδικασίας.

– Τέλος πραγματοποιήθηκαν δύο επιτόπιες παρακολουθήσεις (job shadowing) των μαθημάτων των ξένων γλωσσών και της μουσικής στο σχολείο Rimaskóli, στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρακολούθησαν ο Σπύρος Σπύρης και η Κατερίνα Τσίτσα. Οι εκπαιδευτικοί εξοικειώθηκαν με το εκπαιδευτικό σύστημα της Ισλανδίας και με τις καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας που εφαρμόζουν οι Ισλανδοί εκπαιδευτικοί.