Κυριακή
3
Μάρτιος
TOP

Εργασίες βελτίωσης του δημοτικού φωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους

Εργασίες βελτίωσης του δημοτικού φωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους εξελίσσονται στην πόλη της Καλαμάτας. Πρόκειται για έργο που περιλαμβάνει παρεμβάσεις στις εργατικές κατοικίες στην περιοχή της Αγ. Τριάδας, στο Ιστορικό Κέντρο (οδός Κουτσομητοπούλου) και στην πλατεία Φραγκόλιμνας.

Οι παρεμβάσεις περιγράφονται στη Φωτοτεχνική Μελέτη που συνοδεύει το έργο κι περιλαμβάνουν την προμήθεια και τοποθέτηση ιστών και φωτιστικών, την μετακίνηση υπογείου δικτύου ηλεκτροφωτισμού και την αντικατάσταση ιστών και φωτιστικών.