Τετάρτη
6
Δεκέμβριος
TOP

Εργάτες γης: Στο ΦΕΚ οι άδειες διαμονής για εργασία – Πώς επιμερίζονται στον πρωτογενή τομέα

Τον ανώτατο αριθμό αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2023 και 2024 ανά είδος απασχόλησης, ανάμεσά τους και για εργασία στον πρωτογενή τομέα, καθορίζει σχετική ΚΥΑ, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο αριθμός των αδειών ανέρχονται σε 167.925, εκ των οποίων οι 147.925 κατανέμονται ανά Περιφέρεια, ενώ οι 20.000 θέσεις καλύπτονται από τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην Διμερή Συμφωνία μεταξύ Ελλάδας – Αιγύπτου για την απασχόληση εποχικών εργαζομένων στον αγροτικό τομέα και το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ Ελλάδας – Μπαγκλαντές για τη μετανάστευση και την κινητικότητα.

Επίσης, από τις υπόλοιπες 147.925 θέσεις η πλειονότητα (113.467 ή 76.7%) έχει κατανεμηθεί στον πρωτογενή τομέα. Από αυτές 91.630 αφορούν εποχική εργασία διάρκειας 3 έως 9 μηνών, 16.572 εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας και 5.265 σε αλιεργάτες Αιγυπτιακής καταγωγής οι οποίοι εισέρχονται στην χώρα για μέγιστο διάστημα 11 μηνών βάσει σχετικής διμερούς συμφωνίας.

Να σημειωθεί, ότι με την ομαδοποίηση των ειδικοτήτων στον πρωτογενή τομέα (εργάτες γης, εργάτες κτηνοτροφίας, εργάτες ιχθυοκαλλιέργειας, εργάτες δασοκομίας κλπ.), μπορεί ένας εργαζόμενος κατά την διάρκεια της παραμονής του μπορεί να απασχοληθεί σε περισσότερες από μία ειδικότητες.

Αντιστοιχία καλλιεργήσιμης έκτασης ή αριθμού ζώων ανά εργαζόμενο

Η αντιστοιχία της καλλιεργήσιμης έκτασης ή του αριθμού ζώων ανά εργαζόμενο για τη μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για εργασία στην αγροτική οικονομία υπολογίζεται μέσω της ψηφιακής εφαρμογής του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την έκδοση σχετικής πράξης.

Η πράξη αυτή συνοδεύει την αίτηση του εργοδότη και κατατίθεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Επίσης, η αναγραφόμενη έκταση σε στρέμματα ή ο αριθμός ζώων αντιστοιχούν σε 1 Μ.Α.Ε..

Σε περίπτωση περισσότερων ειδών καλλιέργειας ή ειδών εκτροφής του ίδιου εργοδότη, οι αντίστοιχες δικαιούμενες Μ.Α.Ε. υπολογίζονται για κάθε είδος ξεχωριστά που έπειτα αθροίζονται, ώστε να προκύψει ο τελικός αριθμός που δικαιούται ο εργοδότης.

Ο αριθμός των εργαζομένων που δικαιούται ο εργοδότης ανά έτος, δύναται να αφορά μικρότερα χρονικά διαστήματα του έτους, λόγω διαφορετικών αναγκών που οφείλονται στην ένταση εργασίας ανάλογα με το είδος της αγροτικής παραγωγής (φυτικής ή ζωικής). Στην περίπτωση αυτή, ο ίδιος εργοδότης δύναται να αιτηθεί επιπλέον αριθμό εργαζομένων για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του έτους, εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο ανώτατος αριθμός που δικαιούται σύμφωνα με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.

πηγη: in.gr