Κυριακή
3
Μάρτιος
TOP

Εσπερίδα της ΣΑΝΚΕ στην Καλαμάτα για την διαχείριση αποβλήτων ΑΕΚΚ και την κυκλική οικονομία (video)

Μια πολύ επίκαιρη και ενδιαφέρουσα εσπερίδα πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα με πρωτοβουλία του φορέα ΣΑΝΚΕ, για την διαχείριση των αποβλήτων Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων και καατσκευών και τη σχέση τους με τη κυκλική οικονομία.

Μέσω της συστηματικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού ο φορέας επιχειρεί να θέσει τις βάσεις για την κυκλική οικονομία στον τομέα των αποβλήτων που προκύπτουν από Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις Κατασκευές. Σημαντικοί ομιλητές εστίασαν στη σημασία της ανακύκλωσης αδρανών υλικών για το περιβάλλον και στα οφέλη για τη χώρα μας.