Πιο συγκεκριμένα η ανάλυση των στοιχείων από την ΑΑΔΕ έδειξε ότι :

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ  Αριθμός Ν.Π.  Ποσοστό επί συνόλου
<0 (ζημιές)                        130.756         39,20%
0                                        78.822           23,63%
1-10.000€                           36.504         10,94%
10.001-90.000€                  59.528         17,84%
90.001-300.000€                18.201         5,46%
300.001-2.100.000€             8.444         2,53%
2.100.001-7.500.000€          1.016         0,30%
>7.500.001                            317            0,10%

Ο αριθμός των επιχειρήσεων που δήλωσαν μηδενικά κέρδη βρέθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2013. Αντίθετα ο αριθμός των κερδοφόρων επιχειρήσεων βρέθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2015.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του www.skai.gr