Σάββατο
15
Ιούνιος
TOP

Φωτοβολταϊκό σύστημα στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

Υπεγράφη την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022, από τον Δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας», προϋπολογισμού 73.160,00€.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στην συνολική προσπάθεια του Δήμου Καλαμάτας για εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στα σχολεία.  Ο αντίκτυπος της είναι ιδιαίτερα σημαντικός τόσο σε οικονομικό όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο και είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές πολιτικές για την αντιμετώπιση ων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Στόχος του έργου είναι:

  • Η μείωση της ρύπανσης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, η βελτίωση της ποιότητας της ζωής του πληθυσμού και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με την υλοποίηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
  • Η Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας
  • Η Μείωση της έντασης της ενεργειακής κατανάλωσης των σχολείων
  • Η Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέσω μείωσης των εκπομπών των αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή
  • Η Μείωση λειτουργικού κόστους των σχολείων
  • Η Ενεργειακή αναβάθμιση των δομών των σχολείων

Σε αυτό το πλαίσιο, στο Δώμα του 10ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Καλαμάτας, θα υλοποιηθεί Φωτοβολταϊκό (Φ/Β) σύστημα NET METERING εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006 όπως ισχύει και την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382 ΦΕΚ Β’ 759/05.03.2019, εγκατεστημένης ισχύος 74,65 kWp, ο οποίος θα διασυνδεθεί στο δίκτυο Χαμηλής Τάσης του ΔΕΔΔΗΕ. Ο σταθμός θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του 10ου Δημοτικού Σχολείου, των Νηπιαγωγείων του Δήμου και μέρος δομών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.