Τρίτη
9
Αύγουστος
TOP

Φράκαρε από προσφυγές φορολογούμενων η εφορία

Φράκαρε η Διεύθυνση Επίλυσης Φορολογικών διαφορών (ΔΕΔ) από εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις που έχουν συσσωρευθεί ακόμα και πριν από την πανδημική κρίση εξαιτίας αφενός των παρατάσεων που έδινε το υπουργείο Οικονομικών, αφετέρου φορολογούμενων οι οποίοι προσφεύγουν μαζικά στη ΔΕΔ, ακόμη και για μικροποσά, καθότι θεωρούν ότι θα βρουν το δίκιο τους καθώς και των μαζικών διασταυρώσεων σε χιλιάδες ΑΦΜ που αφορούν αναδρομικά συνταξιούχων και  εισοδήματα αλλοδαπής και οι οποίοι αμφισβητούν τα αποτελέσματα που προκύπτουν.

Συγκεκριμένα στα συρτάρια της ΔΕΔ βρίσκονται 9.646 προσφυγές φορολογούμενων και επιχειρήσεων που ζητούν ακύρωση φόρων και προστίμων. Από απλές προσφυγές της τάξης των 50 ευρώ έως και ιδιαίτερα σύνθετες ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Ωστόσο, όπως γίνεται αντιληπτό είναι εξαιρετικά δύσκολο μία διεύθυνση να καταφέρει σε διάστημα 80 ημερών να εξετάσει όλες αυτές τις υποθέσεις. Δηλαδή, τα στελέχη της υπηρεσίας θα έπρεπε να διεκπεραιώνουν σε καθημερινή βάση περισσότερο από 120 υποθέσεις, κάτι που προφανώς είναι ανέφικτο. Το πιθανότερο είναι οι η ΔΕΔ να ασχοληθεί με τις σημαντικότερες υποθέσεις και να αφήσει στην άκρη τις μικρότερου ενδιαφέροντος. Αυτό σημαίνει ότι οι υποθέσεις που δεν θα εξεταστούν θα απορριφθούν σιωπηρά. Βέβαια, οι φορολογούμενοι των οποίων οι προσφυγές απορρίπτονται έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στα δικαστήρια υποστηρίζοντας την υπόθεση τους.

Όπως αναφέρουν δικηγορικά γραφεία αλλά και λογιστές, το τελευταίο διάστημα πολλοί πελάτες τους ζητούν να προσφύγουν στη ΔΕΔ για μικρές ή μεγάλες υποθέσεις. Σημειώνουν ότι πολλοί συνταξιούχοι αμφισβητούν τα αποτελέσματα των ελέγχων, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι έχουν πολλές υποθέσεις που στέλνουν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών που αφορούν το νόμο περί αλληλεγγύης ευθύνης αναζητώντας επί της ουσίας πρόσωπα και πράγματα που μπορούν να φθάνουν και πίσω 20-25 χρόνια!

Επίσης, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι  υπηρεσία είναι υποστελεχωμένη εκτιμώντας ότι ένα μεγάλο μέρος υποθέσεων που εκκρεμούν σήμερα θα απορριφθεί σιωπηλά και ως εκ τούτου εφόσον οι πελάτες τους το επιθυμούν θα προσφύγουν στα διοικητικά δικαστήρια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ την 1η Σεπτεμβρίου του 2019 οι εκκρεμείς υποθέσεις ανέρχονταν μόλις σε 1.834, το 2020 εν μέσω πανδημικής κρίσης έφθασαν τις 5.705 για να εκτοξευτούν την 1η Σεπτεμβρίου στις 9.646.

Σύμφωνα με δικηγόρους, ο μόνος τρόπος για να ξεφουσκώσουν οι προσφυγές από την ΑΑΔΕ είναι να ακολουθηθούν οι πρακτικές της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, οι μικρές υποθέσεις στο εξωτερικό όπως για παράδειγμα στη Αγγλία ή τη Γαλλία διεκπεραιώνονται από τις αντίστοιχες εφορίες και μόνο οι μεγάλες και δύσκολες υποθέσεις κατευθύνονται στη δική τους διεύθυνση επίλυσης διαφορών.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, ο αριθμός των ενδικοφανών προσφυγών που εξετάστηκαν από την ΔΕΔ ανέρχονται 4.296 Εγιναν δεκτές εν μέρει ή εν όλω οι 1.689, 2.530 απορρίφθηκαν, 28 φορολογούμενοι δήλωσαν παραίτηση, ενώ οι υπόλοιπες 49 απορρίφθηκαν σιωπηρώς δηλαδή χωρίς να εξεταστούν. Δηλαδή το 39% των αποφάσεων γίνεται δεκτό κάτι που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι ελεγκτές θα πρέπει να είναι περισσότερο προσεχτικοί κατά την επιβολή φόρων και προστίμων, ενώ ταυτόχρονα οι εγκύκλιοι και οι οδηγίες της ΑΑΔΕ δεν θα πρέπει να αφήνουν περιθώρια διασταλτικών ερμηνειών από του ελεγκτές.

Σημειώνεται ότι ενδικοφανείς προσφυγές υποβάλλονται για την επανεξέταση των πράξεων της φορολογικής διοίκησης στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας. Στόχος είναι η επίλυση των φορολογικών διαφορών σε σύντομες προθεσμίες, ώστε να επιτυγχάνεται η συντομότερη είσπραξη δημοσίων εσόδων και η αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων από υποθέσεις που μπορούν να επιλυθούν σε επίπεδο φορολογικής διοίκησης. Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται μέσω της αρμόδιας φορολογικής αρχής (ΔΟΥ και Ελεγκτικά Κέντρα), ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, που εκδίδονται ή συντελούνται από 1/1/2014 και εφεξής σε βάρος του από τη Φορολογική Αρχή, οφείλει, πριν από την προσφυγή του στη Διοικητική Δικαιοσύνη, να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με αίτημα επανεξέτασης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας. Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη. Σημειώνεται ότι για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών δεν απαιτείται παράβολο.

πηγη