Σάββατο
3
Ιούνιος
TOP

Γιατί έχουν παγώσει 25.000 αιτήσεις στον νέο πτωχευτικό

Από την 1η Ιουνίου 2021, όταν έκανε πρεμιέρα ο νέος πτωχευτικός νόμος και η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους, έχουν υποβληθεί περισσότερες από 30.000 αιτήσεις. Από αυτές, οι περισσότερες δεν έχουν οριστικοποιηθεί, ώστε να μεταβιβαστούν στους πιστωτές και να ξεκινήσει η διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού που μπορεί να κρατήσει μέχρι δύο μήνες. Στόχος του σταδίου αυτού είναι η συμφωνία με ρύθμιση ή απόρριψη της αίτησης, με επόμενο στάδιο τη 2η Ευκαιρία και την πτώχευση.

Μέχρι σήμερα ελάχιστες αιτήσεις έχουν προχωρήσει και πολλές από αυτές αφορούσαν ποσά κάτω των 10.000 ευρώ, κυρίως καταναλωτικών δανείων και καρτών, που δεν εμπίπτουν στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Γιατί, λοιπόν, αυτή η καθυστέρηση; Από τις 30.000 αιτήσεις, οι 25.000 αιτήσεις έχουν παγώσει στο στάδιο πριν από την οριστικοποίησή τους από τους ίδιους τους δανειολήπτες, τους συνδικαιούχους και συνδεδεμένα μέλη, αλλά και από καθυστερήσεις σε λογιστικά και δικηγορικά γραφεία. Μιλώντας με τους εμπλεκόμενους φορείς, προκύπτει ότι δεν υπάρχει κάποια καθυστέρηση από την πλευρά της πλατφόρμας ή την ανταπόκριση από τις τράπεζες για την εύρεση μιας ρύθμισης. Ούτε οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι καθυστερούν να υποβάλουν την αίτηση.

Η καθυστέρηση αυτή ενέχει κινδύνους για τους ίδιους τους δανειολήπτες και υπόχρεους οφειλών προς τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, γενικώς, διότι η προστασία από πλειστηριασμούς και κατασχέσεις, κατά το στάδιο του εξωδικαστικού μηχανσιμού, ξεκινά από τη στιγμή της οριστικοποίησης της αίτησης. Μέχρι σήμερα δεν έχουν οριστικοποιηθεί περίπου 25.000 αιτήσεις.

Από την έρευνα του Capital.gr προέκυψαν τα εξής στοιχεία:

– 13.000 αιτήσεις, περίπου, παραμένουν στο στάδιο πριν από την οριστικοποίηση, διότι δεν έχουν συναινέσει ακόμα (δεν έχουν πατήσει το κουμπί της συναίνεσης) για την πλήρη άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου όλα τα συνδεδεμένα μέλη (πχ σύζυγος, παιδιά, κά) με το δάνειο/οφειλή και τον οφειλέτη, όπως ορίζει ο νέος νόμος. Συνεπώς, η αίτηση παραμένει στην πλατφόρμα και περιμένει όλα τα μέλη που πρέπει να συναινέσουν να πατήσουν το κουμπί.

– 5.000 αιτήσεις παραμένουν όλους τους συνιδιοκτήτες ακινήτων σε δάνεια ή συνυπόχρεους και συνδικαιούχους να οριστικοποιήσουν την αίτηση. Αν, για παράδειγμα, ένας συνδικαιούχος, δεν οριστικοποιήσει την αίτηση, αυτή δεν προχωρά στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

– 4.000-5.000 αιτήσεις περίπου βρίσκονται σε λογιστικά και δικηγορικά γραφεία, τα οποία “τρέχουν” όλες τις διαδικασίες και συνεννοήσεις με συνδικαιούχους, κληρονόμους, κλπ προκειμένου να οριστικοποιηθούν.

– 2.000-3.000 αιτήσεις αφορούν μικρά καταναλωτικά δάνεια και οφειλές κάτω των 10.000 ευρώ που δεν εμπίπτουν στις διαδικασίες του εξωδικαστικού μηχανισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς με τη λειτουργία της πλατφόρμας και τον νέο πτωχευτικό νόμο υπογραμμίζουν τους κινδύνους που ενέχει η καθυστέρηση αυτή από συνδικαιούχους και συνδεδεμένα μέλη, σε ένα σύστημα το οποίο είναι ηλεκτρονικό και μειώνει τη γραφειοκρατία στο ελάχιστο. Αλλά για να συμβεί αυτό, όπως η προστασία των οφειλετών από τον νέο πτωχευτικό, θα πρέπει να οριστικοποιηθούν οι αιτήσεις. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι σχεδόν οι μισές δεν οριστικοποιούνται διότι όλα τα συνδεδεμένα μέλη δεν έχουν ακόμα συναινέσει με την άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου.

ΠΗΓΗ