Πέμπτη
8
Δεκέμβριος
TOP

Γιατί πολλοί κόβουν τα ασφάλιστρα ζωής

Η απότομη μετάβαση από περιβάλλον χαμηλών αποδόσεων και πληθωρισμού σε περιβάλλον ταχύτατης ανόδου επιτοκίων και ενεργειακής κρίσης, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα για το διαθέσιμο εισόδημα και την πορεία των αγορών, έφεραν νέα δεδομένα στα παραδοσιακά ασφαλιστικά και αποταμιευτικά-επενδυτικά προϊόντα.

Αλλαγή δεδομένων

Ασφαλιστικές εταιρείες και αμοιβαία κεφάλαια έπρεπε να επαναπροσδιορίσουν τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια, να σχεδιάσουν νέα προϊόντα και να αλλάξουν το μάρκετινγκ. Οι πελάτες από εκεί που αναζητούσαν κάτι καλύτερο από το μηδενικό επιτόκιο καταθέσεων και κατεύφευγαν είτε σε ασφαλιστικά προϊόντα, τραπεζοασφαλιστικά ή σε υψηλότερου ρίσκου, είδαν τις αγορές ομολόγων και μετοχών να πιέζονται. Την ίδια στιγμή, το κόστος των ασφαλίστρων για αρκετούς αποδείχθηκε υψηλό ή δημιούργησε ανασφάλεια, στα νέα δεδομένα, αν ληφθεί υπόψη η εκτίναξη της ζήτησης κατά το 2021 και το πανδημικό 2020, όταν, με κλειστή οικονομία, η αναγκαστική αποταμίευση ήταν η κεντρική τάση.

Αμηχανία και πτώση

Έτσι, στο επτάμηνο του έτους καταγράφεται πτώση 12,8% στην παραγωγή απλών ασφαλίστρων ζωής. Πρόκειται για μία τάση, η οποία είχε διαφανεί από τα τέλη του 2021 και αρχές 2022 και επιβεβαιώθηκε τους επόμενους μήνες. Από την άλλη πλευρά, τα ασφαλιστήρια που είναι συνδεδεμένα με επενδύσεις συνέχισαν την αυξητική τους πορεία, αν και με μικρότερο ρυθμό. Στον κλάδο ζημιών, το άνοιγμα της οικονομίας και η αύξηση των μεταφορών, εξαγωγών, εμπορικών συναλλαγών κά, έφεραν άνοδο στην παραγωγή ασφαλίστρων.

Εκροές και από αμοιβαία χαμηλού ρίσκου

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζεται και σε άλλες αποταμιευτικές και επενδυτικές μορφές. Πέραν από το “σπάσιμο” των προθεσμικών καταθέσεων που ήταν έντονο από την αρχή της πανδημίας (και νωρίτερα), το 2022 σημειώθηκαν καθαρές εκροές από αμοιβαία κεφάλαια και funds of funds σταθερού εισοδήματος ή μικρού ρίσκου, δηλαδή από ομολογιακά και διαχείρισης διαθεσίμων. Οι συνολικές εκροές, σύμφωνα με την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, διαμορφώθηκαν από τις αρχές του έτους μέχρι χθες σε 200 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, στις υπόλοιπες κατηγορίες, όπως μεικτά και μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια, το ισοζύγιο ακόμα παραμένει θετικό κατά περίπου 500 εκατ. ευρώ. Συνεπώς η συνολική αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων εμφανίζει εισροές περίπου 230 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα εδώ
πηγη capital.gr