Παρασκευή
1
Μάρτιος
TOP

H ΔΕΥΑ Καλαμάτας ενημερώνει υπεύθυνα για την ποιότητα των νερών κολύμβησης και τη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού

Για την ορθή ενημέρωση κατοίκων και επισκεπτών και προκειμένου να αποφεύγονται λανθασμένες εντυπώσεις ή να εξάγονται λάθος συμπεράσματα, η ΔΕΥΑ Καλαμάτας γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Σχετικά με το παροδικό φαινόμενο που εμφανίστηκε στην παραλία της Ναυαρίνου (πράσινος χρωματισμός της θάλασσας) ενδεχομένως ήταν άλγη που αναπτύσσεται υπό τρείς προϋποθέσεις: Στασιμότητα, Υψηλή θερμοκρασία, Φώς.

Γνωστοποιείται ότι το εργαστήριο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ελέγχεται για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων του από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μέσω των διεργαστηριακών προγραμμάτων ELQA τα οποία είναι τα εξής:

  • Διεργαστηριακό Πρόγραμμα Φυσικοχημικού Ελέγχου Ποιότητας Πόσιμου Ύδατος.
  • Διεργαστηριακό Πρόγραμμα Μικροβιολογικού Ελέγχου Πόσιμου Ύδατος.
  • Διεργαστηριακό Πρόγραμμα Φυσικοχημικού Ελέγχου Ποιότητας Λυμάτων.
  • Διεργαστηριακό Πρόγραμμα Μικροβιολογικού Ελέγχου Λυμάτων.
  • Διεργαστηριακό Πρόγραμμα Μικροβιολογικού Ελέγχου Θαλασσινού Νερού.

Επίσης έχει λάβει ήδη διαπίστευση κατά το ISO 17025 από τον ΕΣΥΔ για τις αναλύσεις του πόσιμου ύδατος και λυμάτων με αρ.πιστ. 1353 και θα ακολουθήσει η διαπίστευσή του σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς του.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. στον τομέα ευθύνης της τηρεί στο ακέραιο όλα όσα προβλέπονται από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και το Εθνικό Δίκαιο και διαβεβαιώνει τους πολίτες ότι με τις Υπηρεσίες της διασφαλίζει  την δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Επίσης, η ΔΕΥΑ Καλαμάτας γνωστοποιεί ότι, στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Καλαμάτας, σύμφωνα με το διάγραμμα ροής της εγκατάστασης ο μοναδικός τρόπος εκφόρτισης της Ε.Ε.Λ. στην θάλασσα είναι από το τελικό αντλιοστάσιο διάθεσης. Συγκεκριμένα από τις δεξαμενές τελικής καθίζησης τα διαυγασμένα λύματα οδηγούνται στην μονάδα απολύμανσης όπου μέσω της διαδικασίας χλωρίωσης τα επεξεργασμένα και απολυμασμένα  λύματα οδηγούνται στο αντλιοστάσιο διάθεσης το οποίο ανυψώνει τα λύματα από το φρεάτιο εξόδου στην αναρρυθμιστική δεξαμενή φόρτισης του υποθαλάσσιου αγωγού εκβολής. Τα επεξεργασμένα και απολυμασμένα λύματα διατίθενται στην θαλάσσια περιοχή του Μεσσηνιακού Κόλπου μέσω αγωγού διάθεσης μήκους 1650 μέτρων (χερσαίο 1100μέτρα – υποθαλάσσιο 550μέτρα).

Συνεπώς λαμβάνοντας υπόψη το διάγραμμα ροής της Ε.Ε.Λ. Καλαμάτας δεν υπάρχει δυνατότητα να «ανοιχτεί» κάποιο αντλιοστάσιο όπως δημοσιεύεται στον τοπικό Τύπο.

Επιπλέον για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας και απόδοσης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. διαθέτει διαπιστευμένο Εργαστήριο Χημικών και Μικροβιολογικών Αναλύσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025:2017. Διενεργούνται τακτικές δειγματοληψίες λυμάτων στην είσοδο και έξοδο της εγκατάστασης, καθώς και θαλασσινού νερού τόσο στο ύψος του αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων και απολυμασμένων λυμάτων όσο και από 15 σημεία στην θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητάς του Δήμου Καλαμάτας. Από τα αποτελέσματα των χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων του εργαστηρίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. αλλά και από εξωτερικό διαπιστευμένο εργαστήριο αποδεικνύεται η ορθή λειτουργία της εγκατάστασης και ότι δεν έχει παρατηρηθεί υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων καταλληλότητας για κολύμβηση.

Άλλωστε οι αναλύσεις των νερών κολύμβησης που κοινοποιούνται στα ΜΜΕ  είναι η απόδειξη της ορθής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. και της ποιότητας του θαλασσινού νερού του Δήμου Καλαμάτας.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ στον τομέα ευθύνης της τηρεί στο ακέραιο όλα όσα προβλέπονται από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και το Εθνικό Δίκαιο και διαβεβαιώνει τους πολίτες ότι με τις Υπηρεσίες της διασφαλίζει  την δημόσια υγεία και το περιβάλλον.