Σάββατο
9
Δεκέμβριος
TOP

Η ακρίβεια “ροκανίζει” τον τζίρο από τους «μικρούς» της αγοράς

Ισχυρό πλήγμα στον τζίρο των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων έχει προκληθεί από τις σφοδρές ανατιμήσεις σε είδη και προϊόντα, που λειτουργούν ως αντικίνητρο για τους καταναλωτές, περιορίζοντας αισθητά τη ζήτηση.  Οι «μικροί» της αγοράς εκπέμπουν SOS, καθώς αδυνατούν να ανταποκριθούν στη ραγδαία αύξηση του ενεργειακού και εν γένει λειτουργικού κόστους, ενώ από την άλλη εξαιτίας του πληθωρισμού και αλλεπάλληλων ανατιμήσεων, τα ταμεία τους δεν γεμίζουν.

Τα ευρήματα που προκύπτουν από την έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (αφορά την περίοδο 15 Φεβρουαρίου-4 Μαρτίου) είναι δεόντως αποκαλυπτικά, για τη δυσχερή θέση που έχουν περιέλθει οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Tο γεγονός, μάλιστα, ότι το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της έρευνας διενεργήθηκε πριν την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και έτσι δεν έχει ενσωματώσει τις πρώτες αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία και στο επιχειρείν, ίσως να υποδηλώνει ότι τα χειρότερα έπονται.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι η ακρίβεια έχει συρρικνώσει σημαντικά τον τζίρο των «μικρών». Συγκεκριμένα το 77,3% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων δήλωσε ότι οι ανατιμήσεις έχουν επηρεάσει πολύ ή/και αρκετά τη ζήτηση, έναντι του 22,1% που δήλωσε ότι έχουν επηρεάσει τη ζήτηση λίγο ή/και καθόλου.

Επιπλέον, το 77,5% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων δήλωσε ότι οι ανατιμήσεις έχουν επηρεάσει πολύ ή/και αρκετά τη λειτουργία της επιχείρησής του, έναντι του 21,6% που δήλωσε ότι την έχει επηρεάσει λίγο ή/και καθόλου.

Τεράστιος «πονοκέφαλος» για τις επιχειρήσεις αποτελεί φυσικά η αύξηση στα κόστη λειτουργίας, με την ενεργειακή ακρίβεια να έχει τη μερίδα του λέοντος…

Ειδικότερα η άνοδος στο κόστος λειτουργίας οφείλεται στα εξής:

  • στην αύξηση των λογαριασμών ενέργειας για το 61,5% των επιχειρήσεων,
  • στην αύξηση του κόστους προμήθειας πρώτων υλών και εμπορευμάτων για το 26,9% των επιχειρήσεων,
  • στην αύξηση του κόστους καυσίμων οχημάτων για το 4,7% των επιχειρήσεων,
  • στην αύξηση του κόστους προμήθειας εξοπλισμού και μηχανημάτων για το 0,6% των επιχειρήσεων.

Από την ανάλυση των επιμέρους στοιχείων της έρευνας προέκυψαν για το δεύτερο εξάμηνο του 2021 τα εξής:

  • το κόστος ενέργειας αυξήθηκε μεσοσταθμικά για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά 89,8%,
  • το κόστος προμήθειας πρώτων υλών και εμπορευμάτων αυξήθηκε μεσοσταθμικά κατά 48,2%,
  • το κόστος καυσίμων οχημάτων αυξήθηκε μεσοσταθμικά κατά 70,3%,
  • το κόστος προμήθειας εξοπλισμού και μηχανημάτων αυξήθηκε μεσοσταθμικά κατά 35%.

Όσον αφορά τα μέτρα που θεωρούν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ως τα πλέον κατάλληλα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της αύξησης των τιμών, από τα ευρήματα της έρευνας προέκυψε ότι τα δυο σημαντικότερα είναι:

  • η μείωση των ειδικών φόρων στην ενέργεια και τα καύσιμα (62,1%) και
  • η μείωση του ΦΠΑ (57,5%).

Επιπλέον, από τα επιμέρους στοιχεία, προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις που έχουν επηρεαστεί περισσότερο αρνητικά παρατηρούνται στο εμπόριο (80,9%) και οι μικρότερες επιχειρήσεις (το 83,2% των επιχειρήσεων με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50.000 ευρώ και το 81,4% των επιχειρήσεων χωρίς προσωπικό).

Διαβάστε περισσότερα εδώ

πηγη: sofokleousin.gr