Σάββατο
9
Δεκέμβριος
TOP

Η ανεργία μειώνεται, αλλά οι κενές θέσεις εργασίας αυξάνονται

Δεκαοκτώ άνεργοι αντιστοιχούν για κάθε κενή θέση εργασίας που υπάρχει στο σύνολο της εγχώριας οικονομίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), γεγονός που αφενός δείχνει ότι η μείωση της ανεργίας εκ των πραγμάτων δημιουργεί μεγαλύτερη δυσκολία στην κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας, αφετέρου φωτογραφίζει το γεγονός ότι οι δεξιότητες των ανέργων δεν ταιριάζουν με τις δεξιότητες που επιθυμούν και αναζητούν οι επιχειρήσεις. Ετσι, ο αριθμός των κενών θέσεων κατά το α’ τρίμηνο του 2023 παρουσιάζει ραγδαία αύξηση της τάξεως του 83,4% σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2022, ενώ το ποσοστό της ανεργίας μείωση κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες, στο 11,8% από 12,9% ένα χρόνο πριν.

Η συσχέτιση των δύο μεγεθών είναι αναμενόμενα αρνητική, αφού για χαμηλότερο αριθμό ανέργων η κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας πρέπει να είναι δυσκολότερη (καμπύλη Beveridge). Ομως, σύμφωνα με τους ειδικούς, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, μετά το πρώτο σοκ της εμφάνισης της πανδημίας του κορωνοϊού, η συσχέτιση των δύο μεγεθών δείχνει και τη λεγόμενη αναντιστοιχία δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας.

Γιατί οι άνεργοι απορρίπτουν θέσεις εργασίας

Αναλυτικά, κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας ήταν 30.497, όταν για το ίδιο διάστημα οι άνεργοι υπολογίζονταν σε 550.535 άτομα. Η αύξηση των κενών θέσεων σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2022, όταν ανέρχονταν σε 16.603, ήταν της τάξεως του 83,4%, έναντι αύξησης 148,4% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2022 προς το 2021.

Αντιστοίχως το ποσοστό ανεργίας, από 13,8% το α’ τρίμηνο του 2022, έπεσε στο 11,9% το α’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους, παρουσιάζοντας σταθεροποιητικές τάσεις σε σχέση με το 11,9% που είχε προκύψει το δ’ τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.098.011 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 1,3% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Επίσης, ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 550.535 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,4% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2022 και μείωση κατά 14,9% σε σχέση με το αντίστοιχο α’ τρίμηνο της προηγούμενης χρονιάς. Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 4.392.839.

Οι άνδρες αποτελούν το 59,6% του εργατικού δυναμικού. Το 86% είναι άτομα ηλικίας μεταξύ 30 και 44 ετών και το 53,5% βρίσκεται στην περιφέρεια Αττικής.

Στο πεδίο των απασχολουμένων, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι κατά το α’ τρίμηνο του 2023 οι περισσότεροι εργάζονται ως μισθωτοί (68,8%). Σημαντικό, όμως, είναι και το ποσοστό (20,3%) των αυτοαπασχολούμενων χωρίς προσωπικό. Το ποσοστό μερικής απασχόλησης ανέρχεται σε 8,4%, ενώ στο 6,5% υπολογίζεται το ποσοστό των ατόμων που έχουν προσωρινή εργασία. Η μερική απασχόληση εμφανίζει αύξηση κατά 2,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση κατά 5,8% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Αντιστοίχως, η προσωρινή απασχόληση έχει αυξηθεί κατά 2,3% συγκριτικά με το δ’ τρίμηνο του 2022 και κατά 16,2% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Η πλειονότητα των απασχολουμένων (52,8%) εργάστηκε 40-47 ώρες την εβδομάδα αναφοράς, υπάρχει όμως και ένα σημαντικό ποσοστό (17,7%) που δηλώνει ότι εργάστηκε 48 ή περισσότερες ώρες.

Πηγή: kathimerini.gr