[nx_top_tags]
Κυριακή
24
Σεπτέμβριος
TOP

Η αύξηση των κατώτατων μισθών και οι τριετίες σύμφωνα με απόφαση του ΣτΕ

Δεν υπάρχει υποχρέωση χορήγησης της αύξησης σε όσους αμείβονται με υψηλότερα των κατωτάτων ορίων ποσά μισθών και ημερομισθίων.

Σε άρθρο μας, τον Ιανουάριο 2022, με τίτλο «Τι αλλάζει με τον κατώτατο μισθό από 1/1/2022  [Παραδείγματα-Πίνακες]» στους πίνακες (που παραθέτουμε στην συνέχεια) είχαμε συμπεριλάβει το επίδομα τριετιών τόσο για τους υπαλλήλους όσο και τους εργατοτεχνίτες, αν και ήταν γνωστό ότι εκκρεμούσε η έκδοση απόφασης για το θέμα αυτό από το ΣτΕ.

Συνοπτική παρουσίαση της Απόφασης και το σκεπτικό των δικαστών

Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχαν προσφύγει με αίτηση ακύρωσης ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και άλλες περιφερειακές εργοδοτικές Ενώσεις [ΣΣ ήτοι: ΣΒΑΠ, ΣΒΘΚΕ, ΣΒΣΕ, ΣΕΒΠΔΕ, ΣΘΕΒ, ΠΑΣΕΒΙΠΕ και ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων], με την οποία ζητούσαν να ακυρωθεί η ερμηνευτική εγκύκλιος 7613/395/18.2.2019, της τότε Υπουργού Εργασίας, με την οποία έδινε  οδηγίες για την εφαρμογή του του τότε κατώτατου μισθού  και  ημερομισθίου και υποδείκνυε στους εφαρμοστές την καταβολή τριετιών τόσο στους υπαλλήλους όσο και στους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο με την απόφαση του απέρριψε ως απαράδεκτη την πιο πάνω αίτηση καθότι -κατά τους συμβούλους του ΣτΕ, «η εγκύκλιος είναι καθαρά ερμηνευτική και δεν μπορεί να προσληφθεί στο ΣτΕ».

Επίσης, σύμφωνα με το ΣτΕ, «δεν παράγονται δεσμευτικές έννομες συνέπειες από τις υποδείξεις [ΣΣ που παρέχονται με την εγκύκλιο] σχετικά με το ύψος των καταβλητέων αποδοχών, η δε προσβαλλόμενη πράξη δεν αποτελεί κατόπιν τούτων εκτελεστή διοικητική πράξη».

Επιπλέον, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο επισημαίνει ότι οι εργοδότες «μπορούν να μη συμμορφωθούν αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις προβλεπόμενες τυχόν από το νόμο κυρώσεις, στην περίπτωση που οι ενέργειες τους δεν θα είναι πράγματι νόμιμες».

Έτσι δίνει λύση στο ευαίσθητο αυτό θέμα, εν όψει μάλιστα της νέας, από 1ης Μαΐου 2022, αύξησης.

Πίνακες μισθών & Ημερομισθίων

Συνεπώς μετά την εν λόγω απόφαση του ΣτΕ οι πίνακες, κατώτατων μισθών και ημερομισθίων, που ισχύουν από 1.1.2022 μέχρι 30.4.2022 έχουν ως εξής: 

[1] Το επίδομα γάμου 10%, επί των 663,00€ ή των 29,62€ αντίστοιχα, δεν προβλέπεται από τον νόμο περί κατώτατου μισθού (άρθρο 103 ν. 4172/2013) και φυσικά δεν είναι υποχρεωτικό για το σύνολο των εργοδοτών όλης της χώρας, αλλά μόνο από τους εργοδότες που δεσμεύονται από την ΕΓΣΣΕ ήτοι:

α) ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών

β) η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ)

γ) η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ)

δ) ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

ε) ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ).

Η οποία από το 2014 κε δεν περιλαμβάνει μισθολογικούς όρους.

Συμψηφισμός υπέρτερων αποδοχών (επιμίσθιο)

Υπενθυμίζουμε ότι:

Δεν υπάρχει υποχρέωση χορήγησης της αύξησης σε όσους αμείβονται με υψηλότερα των κατωτάτων ορίων ποσά μισθών και ημερομισθίων. Η δικαστηριακή νομολογία δέχεται παγίως ότι όταν ο καταβαλλόμενος βάσει της ατομικής σύμβασης εργασίας μισθός (ή ημερομίσθιο) είναι μεγαλύτερος από το σύνολο των προβλεπόμενων αποδοχών από την οικεία ΣΣΕ ή ΔΑ ή άλλη απόφαση [ΣΣ όπως εν προκειμένω η ΥΑ των κατωτάτων μισθών ή ημερομισθίων με την διαδικασία, που ορίζει ο ν. 4172/2013 άρθρο 103], δεν οφείλονται στον μισθωτό ιδιαιτέρως και πέρα του καταβαλλομένου μισθού του, και τα προβλεπόμενα από την οικεία ρύθμιση επιδόματα κ.λπ.

Συγκεκριμένα για τις αυξήσεις αποδοχών, με αποφάσεις του, ο  Άρειος Πάγος έχει κάνει γίνει δεκτό ότι το εκάστοτε χορηγούμενο στις νόμιμες αποδοχές ποσοστό αυξήσεως ΑΤΑ [ΣΣ Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ), σύστημα αύξησης των αποδοχών που εφαρμόστηκε την περίοδο Μάϊος 1982 μέχρι τέλος 1990] συμψηφίζεται και δεν οφείλεται επί πλέον των καταβαλλομένων ανωτέρων των νόμιμων αποδοχών

Παλαιολόγος Ι Λιάζος, Σύμβουλος Εργασιακών & Ασφαλιστικών

Πηγή: in.gr