Πέμπτη
13
Ιούνιος
TOP

Η κρίσιμη αλληλεπίδραση πρωτογενούς τομέα και τουρισμού, η ψηφιακή μετάβαση και το περιβάλλον (video)

Στο πλαίσιο του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου της GAIA Επιχειρείν στην Καλαμάτα, αναλύθηκαν όλες οι πτυχές του αγροτικού τομέα, τα προβλήματα και οι ανάγκες όπως διαμορφώνονται στη σύγχρονη εποχή, καθώς επίσης η αλληλεπίδρασή του με άλλους τομείς της οικονομίας, όπως ο τουρισμός. Δυο κλάδοι που αποτελούν “κλειδιά” για την ανάπτυξη της χώρας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις προκλήσεις που δημιουργεί η αναγκαιότητα της ψηφιακής μετάβασης και της επίτευξης των απαιτούμενων περιβαλλοντικών όρων.