Παρασκευή
9
Ιούνιος
TOP

Η Πελοπόννησος στις τρεις περιοχές της Ελλάδας με τα λιγότερα ΙΧ ανά κάτοικο (video)

Σχεδόν ένα επιβατικό αυτοκίνητο αντιστοιχούσε σε κάθε δύο κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2020.

Ωστόσο το μέσο αυτό μέγεθος δεν κατανέμεται ενιαία αλλά με αρκετά ανισοβαρή τρόπο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat. Η Ελλάδα με τρεις περιφέρειές της βρίσκεται στις κατώτερες θέσεις όσον αφορά στα ποσοστά κατοχής αυτοκινήτων ανά 1.οοο κατοίκους, και πιο συγκεκριμένα σε περίοπτη θέση βρίσκεται κύρια η Πελοπόννησος, και ακολουθούν, η Στερεά Ελλάδα και το Βόρειο Αιγαίο.