Δευτέρα
24
Ιούνιος
TOP

Κάρτες πληρωμών: Στα 13,9 εκατ. ευρώ το κόστος για τους Έλληνες από τις απάτες στις συναλλαγές

Βαρύ είναι το τίμημα που επωμίζονται οι κάτοχοι καρτών που πέφτουν θύματα απάτης στις διαδικτυακές συναλλαγές τους με πλαστικό χρήμα ή και κάνοντας χρήση POS και ATM. Μέσω των τριών αυτών οδών, το 2023 σημειώθηκαν απάτες ύψους 23,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 13,9 εκατ. ευρώ επιβάρυναν τους κατόχους των καρτών, όπως προκύπτει από στοιχεία της ΤτΕ για τα περιστατικά απάτης στις συναλλαγές με κάρτες πληρωμών το 2023.

Τα στοιχεία της ΤτΕ καταγράφουν σημαντική αύξηση του αριθμού των συναλλαγών απάτης κατά 43% σε σχέση με το 2022. Αντίστοιχα, ο αριθμός των περιστατικών απάτης ως ποσοστό του συνολικού αριθμού των συναλλαγών, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να διατηρείται στο χαμηλό επίπεδο του 0,02%, αυξήθηκε κατά 25% συγκριτικά με το 2022, και αντιστοιχεί σε 1 συναλλαγή απάτης ανά 5,4 χιλ. συναλλαγές. Κατ’ αντιστοιχία με τον αριθμό συναλλαγών απάτης, η αξία αυτών αυξήθηκε κατά 46% σε σχέση με το 2022 και ως ποσοστό της συνολικής αξίας των συναλλαγών παραμένει σε χαμηλό επίπεδο, 0,02%, αντιστοιχώντας σε 1 ευρώ αξία απάτης ανά 4,3 χιλ. ευρώ αξία συναλλαγών, αλλά το ποσοστό αυτό παρουσιάζεται αυξημένο κατά 34% σε σχέση με το 2022.

Αναλύοντας τις μεταβολές των περιστατικών απάτης ανά τύπο συναλλαγής, η ΤτΕ διαπιστώνει αύξηση του αριθμού των συναλλαγών απάτης που αφορά στις εξ αποστάσεως συναλλαγές χωρίς φυσική παρουσία κάρτας (card not present – CNP) κατά 34% σε 337 χιλ. περιστατικά το 2023, από 251 χιλ. το 2022, καθώς και αντίστοιχη αύξηση της αξίας τους κατά 35% σε 17,5 εκατ. ευρώ, από 13 εκατ. ευρώ το 2022.

Παράλληλα, αύξηση παρατηρείται τόσο στον αριθμό όσο και στην αξία των συναλλαγών απάτης σε τερματικά POS κατά 106% και 142% αντίστοιχα, με τον αριθμό αυτών να ανέρχεται σε 68 χιλ. περιστατικά, αξίας 4,2 εκατ. ευρώ το 2023, από 33 χιλ. περιστατικά αξίας 1,7 εκατ. ευρώ το 2022.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

πηγή insider.gr