Σάββατο
2
Μάρτιος
TOP

Καθαριότητα και το Πάσχα από τα συνεργεία του δήμου Καλαμάτας

Ανήμερα το Πάσχα 2023 και καθ’ όλη τη διάρκεια των Άγιων ημερών, συνεργεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Καλαμάτας θα εργαστούν προκειμένου να υπάρξει αποκομιδή απορριμμάτων σε κεντρικά σημεία της πόλης και σε συνοικίες που δέχονται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Υπηρεσία, Μ. Παρασκευή και Μ. Σάββατο θα γίνει αποκομιδή σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων με 14 απορριμματοφόρα, Κυριακή του Πάσχα με 5 οχήματα και Δευτέρα του Πάσχα με 9 οχήματα.