Τρίτη
29
Νοέμβριος
TOP

Κίνητρα: 30% λιγότερος φόρος για τις επιχειρήσεις που θα συγχωνευτούν

Το μέτρο θα ισχύσει για τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας τους και θα ωφεληθούν και ατομικές επιχειρήσεις που μετατρέπονται σε προσωπικές εταιρείες – Ποιες επενδύσεις πριμοδοτούνται

Χαμηλότοκα δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης θα δικαιούνται αυτόματα οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που προχωρούν σε συνενώσεις, μετασχηματισμούς ή οποιασδήποτε μορφής συνεργασίες. Με τη νέα τους μορφή οι επιχειρήσεις θα πληρώνουν και 30% λιγότερο φόρο εισοδήματος για τα πρώτα τρία έτη λειτουργίας τους. Από τα κίνητρα αυτά θα ωφελούνται, μάλιστα, και οι ατομικές επιχειρήσεις που μετατρέπονται σε προσωπικές εταιρείες ή σε οποιασδήποτε άλλης μορφής εταιρεία, καθώς και οι συνενώσεις ατομικών επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

Η προνομιακή δανειοδότηση των συνεργασιών πατάει πάνω στο ότι το Ταμείο Ανάκαμψης θεωρεί επιλέξιμα τα σχέδια που στοχεύουν στην «ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας». Οι επενδύσεις αυτές δηλαδή θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν και από τα χαμηλότοκα δάνεια του Ταμείου ύψους 12,7 δισ. ευρώ. Ετσι οι επιχειρήσεις στη νέα τους μορφή αποκτούν και πρόσθετη ρευστότητα πέρα από τις φορολογικές εκπτώσεις που θα τους παρέχονται.

Το νομοσχέδιο που θεσμοθετεί τα παραπάνω κίνητρα ήταν μία από τις δεσμεύσεις που είχε η χώρα προκειμένου να εισπράξει την πρώτη δόση του Ταμείου Ανάκαμψης, δηλαδή τα επόμενα 3,5 δισ. ευρώ, μετά την προκαταβολή των 4 δισ. ευρώ. Το έθεσαν σε διαβούλευση ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης. Το μέτρο αφορά άμεσα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και συγκεκριμένα, για την περίπτωση των μετασχηματισμών, τις μεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει το ποσό των 50 εκατ. ευρώ. Οι συνεργασίες αφορούν τις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.

Το σχέδιο νόμου ουσιαστικά επιβραβεύει τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ αποκλείει τις συνεργασίες και εξαγορές μεταξύ μεγάλων επιχειρήσεων. Στην περίπτωση συγχωνεύσεων και μετασχηματισμών, δηλαδή, ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται από το 22% στο 15,5% για τρία χρόνια. Σημειώνεται ότι το 95% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα απασχολεί έως εννέα άτομα.

Ειδικότερα, πριμοδοτούνται οι εξής επενδύσεις:

1 Συνεργασίες επιχειρήσεων

Για να πριμοδοτηθούν οι συνεργασίες επιχειρήσεων (franchising και συμβολαιακή γεωργία, αλλά και συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες, οργανώσεις παραγωγών) οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:

■ Να έχουν σκοπό την από κοινού προώθηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους.

■ Να διαρκεί η συνεργασία για τουλάχιστον πέντε χρόνια από τη σύναψη της σχετικής συμφωνίας.
■ Ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των εταιρειών που μετέχουν σε αυτή, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη τριετία, να είναι τουλάχιστον ίσος με το 150% του κύκλου εργασιών της εταιρείας με τον μεγαλύτερο μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας.

2 Συγχωνεύσεις

Σε ό,τι αφορά τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων, προκειμένου να πάρουν τη φορολογική έκπτωση του 30% για τρία χρόνια πρέπει επίσης να έχουν μέσο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 150% του κύκλου εργασιών της μεγαλύτερης εξ αυτών. Επιπλέον, όμως, πρέπει ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή το άθροισμα του κύκλου εργασιών των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, να είναι ίσος ή μεγαλύτερος των 450.000 ευρώ.

3 Συνεργασίες προσώπων

Σε περίπτωση συνεργασίας προσώπων, η έκπτωση παρέχεται αν ιδρύεται νέο νομικό πρόσωπο ή άλλη νομική οντότητα, όπου το καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα συνεισφέρει τουλάχιστον 10% του εταιρικού κεφαλαίου του νέου νομικού προσώπου και το εταιρικό αυτό κεφάλαιο δεν μπορεί να υπολείπεται των 150.000 ευρώ.

4 Μετατροπές ατομικών επιχειρήσεων

Σε περίπτωση μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε προσωπική εταιρεία ή σε οποιασδήποτε άλλης μορφής εταιρεία ή σε περίπτωση συνένωσης ατομικών επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία νομικού προσώπου, το κίνητρο δίνεται εφόσον η ατομική επιχείρηση έχει ιδρυθεί τουλάχιστον προ τριετίας, η νέα εταιρεία τηρεί λογιστικά αρχεία με το διπλογραφικό σύστημα και -σε περίπτωση συνένωσης περισσότερων ατομικών επιχειρήσεων- ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας είναι μεγαλύτερος από το 150% του κύκλου εργασιών της μεγαλύτερης ατομικής επιχείρησης.

Το νομοσχέδιο θέτει οροφή στο όφελος από τη φορολογική ελάφρυνση:

■ Στην περίπτωση μετασχηματισμού ή συνένωσης επιχειρήσεων δεν μπορεί να ξεπερνάει το 1 εκατ. ευρώ σε διάστημα τριών ετών.
■ Στην περίπτωση συνεργασιών δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 100.000 ευρώ για καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα, επίσης σε διάστημα τριών ετών.

Η ελάφρυνση ισχύει από το επόμενο έτος της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της συνεργασίας οποιασδήποτε μορφής και δεν εφαρμόζεται στις κατασκευαστικές κοινοπραξίες. Σε περίπτωση franchising, το κίνητρο παρέχεται αποκλειστικά στον δικαιοδόχο (franchisee).

newmoney.gr