Τετάρτη
28
Σεπτέμβριος
TOP

Με 12 νέες ειδικότητες ξεκινά το νέο έτος κατάρτισης το Δημόσιο ΙΕΚ Τρίπολης (video)

Με τη μεταρρύθμιση που υλοποιήθηκε πρόσφατα τα Δημόσια ΙΕΚ αναβαθμίζονται και συνιστούν πλέον αξιόλογη επιλογή και σοβαρή εναλλακτική διαδρομή για τους νέους, ενώ ενισχύονται σημαντικά και μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ».

Μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού περίπου 9 χιλιάδες υποψήφιοι που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα Δημόσια ΙΕΚ της χώρας όπου οι εγγραφές άρχισαν. Σε πολλά απ’ αυτά, όπως και στο δημόσιο ΙΕΚ της Τρίπολης οι ειδικότητες έχουν εμπλουτιστεί με νέες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.