Τρίτη
27
Φεβρουάριος
TOP

Με επιτυχία έκλεισε… το Γεωργικό Σχολείο Καλαμάτας (video)

Με θετικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκαν οι δύο κύκλοι, του Γεωργικού Σχολείου Καλαμάτας, που αφορούσε επιμόρφωση αγροτών, διάρκειας 150 ωρών ο καθένας, στο πλαίσιο προγραμματικής  σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Τα αποτελέσματα κρίνονται ιδιαίτερα θετικά καθώς επί τάπητος σε μια εποχή με πολλαπλές προκλήσεις μπήκαν τα ζητήματα της εκπαίδευσης των αγροτών σε γνωστικά αντικείμενα που δίνουν τη δυνατότητα της περαιτέρω παραγωγικής εξέλιξης.