Δευτέρα
5
Δεκέμβριος
TOP

Μεσσηνία: Σε ποιες περιοχές έχουν εξελιχθεί αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις -Που πέφτει το… βάρος

Οι πυρκαγιές άφησαν πίσω τους μεγάλες… πληγές που δύσκολα κλείνουν στις καμένες εκτάσεις. Στόχος είναι να θωρακιστούν οι περιοχές από τα πλημμυρικά φαινόμενα και ήδη ένας αγώνας δρόμου εξελίσσεται με παρεμβάσεις που τρέχουν από την αυτοδιοίκηση. Ενημέρωση για τα όσα τρέχουν υπό την επίβλεψη της Π.Ε. Μεσσηνίας παρείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος. Έτσι αναλυτικά για την κάθε περιοχή:

Περιοχή Κοινότητας Καρνασίου

Έχουν ξεκινήσει οι αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, μέσω εργολαβιών και στο Καρνάσι, το χωριό που η πυρκαγιά πέρασε από μέσα καταστρέφοντας και σπίτια. Το ανάγλυφο της περιοχής είναι ιδιαίτερο, έχει μεγάλες κλίσεις και τα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί είναι πάρα πολλά. Ο κίνδυνος πλημμύρας είναι υπαρκτός για τον οικισμό Καρνάσι, επειδή τρία ρέματα διέρχονται από τον οικισμό και σύμφωνα με τις οδηγίες της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Μεσσηνίας θα πρέπει να υλοποιηθούν όλες οι απαιτούμενες παρεμβάσεις για την αποτροπή αρνητικών φαινομένων. Ειδικότερα οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν στην συμβολή των ρεμάτων με τον κεντρικό δρόμο που διασχίζει το χωριό. Την παρούσα χρονική στιγμή υλοποιούνται εργασίες καθαρισμού του αγροτικού δρόμου άνω του οικισμού και διευθέτησης των ομβρίων, ώστε να οδηγηθούν εκτός του οικισμού. Επίσης δόθηκαν στην πρόεδρο της Κοινότητας 130 σάκοι άμμου, βάρους 25kg εκάστη, για να τοποθετηθούν σε επικίνδυνα σημεία, έως ότου ολοκληρωθούν  όλα τα έργα.

Περιοχή Κοινότητας Παραπουγκίου

Έχει υλοποιηθεί, μέσω υφιστάμενης εργολαβίας, ο καθαρισμός του κεντρικού ρέματος που διασχίζει τον οικισμό προερχόμενο από την καμένη περιοχή και για μήκος περίπου 600 μέτρα, μια δύσκολη εργασία η οποία απαιτούσε και τη μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής, ενώ δεν υπήρχε παράπλευρος δρόμος στο ρέμα. Το αποτέλεσμα είναι η απόδοση μιας κοίτης ικανής να διοχετεύσει τα πλημμυρικά ύδατα και να προστατεύσει τα τεχνικά έργα της περιοχής.  Ο σχεδιασμός προβλέπει να συνεχιστούν οι καθαρισμοί και σε άλλο ρέμα, για μήκος περίπου 1000 μέτρα, που διασχίζει το ανατολικό μέρος του οικισμού, προερχόμενο και αυτό από την καμένη περιοχή.

Περιοχή Κοινότητας Διαβολιτσίου

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εκβάθυνσης της κοίτης του ρέματος Βίας, υποστηρίχθηκαν τα προχώματα, διαμορφώθηκαν δύο λεκάνες ηρεμίας για την συγκράτηση φερτών υλικών, ενώ πάνω από τις γραμμές του τρένου έως τους Αγίους Θεοδώρους, διευθετήθηκε η κοίτη και καθαρίστηκαν όλοι οι αναβαθμοί. Όσον αφορά το ρέμα Ξεριάς του Διαβολιτσίου, οι προβλεπόμενες και απαραίτητες εργασίες θα υλοποιηθούν από τα μηχανημάτα της Π.Ε. Μεσσηνίας, οι οποίες θα προχωρήσουν και στα πεδινά τμήματα του Βία και Ξεριά.

Παρεμβάσεις από μηχανήματα ΠΕ Μεσσηνίας

Ολοκληρώθηκαν οι καθαρισμοί στο ρέμα Παναγιωτάκαινα, για μήκος 1200 μέτρα, από το Κεντρικό προς το Μαντζάρι παραπλέυρως της 7ης επαρχιακής με τα μηχανήματα της ΠΕ Μεσσηνίας. Προβλέπεται για το ίδιο ρέμα να καθαριστεί, στο αμέσως επόμενο διάστημα, η παλαιά κοίτη του, δυτικά της 7ης επαρχιακής, μήκους περίπου 500 μέτρων, η οποία εκβάλει στον χείμαρο Αμφύτα.

Επίσης έχουν καθαριστεί αποστραγγιστικές τάφροι, μήκους 100 μέτρων περίπου πλησίον των κοινοτικών οδών της Κοινότητας Κεντρικού. Επιπλέον έχουν υλοποιηθεί καθαρισμού κατά τμήματα αποστραγγιστικών τάφρων ανάμεσα Κεντρικό – Διαβολίτσι για μήκος περίπου 1000 μέτρα.

Τα μηχανήματα επίσης παρεμβαίνουν στη Νέα Κορώνη στο ποταμό Έπη, με εργασίες καθαρισμού.

Άλλες  περιοχές παρεμβάσεων

Οι αντιπλημμυρικές εργολαβίες έχουν εργαστεί και σε άλλες περιοχές του νομού. Ειδικότερα για την πόλη της Καλαμάτας έχει καθαριστεί μήκος ρεμάτων περίπου 4 χιλιομέτρων (ρέματα ΠΟΛΙΤΕΙΚΟ, ΡΙΖΟΣ, ΑΛΑΦΟΓΚΡΕΜΙ, ΛΕΙΚΩΝ, ΣΦΑΓΕΙΑ, ΛΑΓΚΑΔΑ, ΚΑΡΑΜΠΟΓΙΑΣ)

Εργολαβία ΓΟΕΒ

Μέσω της εργολαβίας του ΓΟΕΒ, προϋπολογισμού 1,2 εκ ευρώ, υλοποιούνται, μεταξύ άλλων, και εργασίες καθαρισμών αποστραγγιστικών τάφρων του δικτύου ΓΟΕΒ. Ειδικότερα έχει ολοκληρωθεί εργασία για μήκος άνω των 15 χιλιομέτρων σε διάφορες θέσεις: Αγίου Νικολάου Μεσσήνης, Πέτρινο Μεσσήνης, Μακαρία, Σπερχογεία, Ασπρόχωμα, Πιπερίτσα, Μικρομάνη, ΄Αρις, Πήδημα, Αριοχώρι, εκβολές Παμίσου στην τάφρο Μάλτα.

Λοιπές αντιπλημμυρικές εργολαβίες

Έχει ολοκληρωθεί η αντιπλημμυρική εργολαβία στην περιοχή Τερψιθέας, επί της εθνικής οδού η οποία κατά το παρελθόν παρουσίαζε πλημμυρικά φαινόμενα. Επίσης και στην είσοδο των Φιλιατρών ολοκληρώθηκε η διευθέτηση των ομβρίων αλλά και στο τμήμα Φιλιατρά – Αγία Κυριακή.

Εργολαβία Παμίσου – Άρι

Αναμένεται και η εργολαβία, προϋπολογισμού 1,2 εκ. ευρώ, για εργασίες καθαρισμού των ποταμών Παμίσου και Άρι αλλά και των συμβαλλόντων κλάδων, η οποία δεν έχει ακόμα ξεκινήσει λόγω δυσκολιών (προσφυγές κλπ.) στη διαγωνιστική διαδικασία.