Παρασκευή
12
Ιούλιος
TOP

Μέτρηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο Κέντρο Υγείας Καλαμάτας

Μέτρηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Υγείας της Καλαμάτας, κατόπιν συνεννοήσεως με τον επιστημονικά υπεύθυνο- ιατρό Παναγιώτη Κατσαφάδο. Ο κινητός σταθμός μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας βρίσκεται στο Κέντρο Υγείας της μεσσηνιακής πρωτεύουσας, όπου καταγράφει την κατάσταση όσον αφορά στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο όχημα με τον εξοπλισμό του υπάγεται στο Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων και παραχωρήθηκε κατά χρήση στο Δήμο Καλαμάτας από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, τα δε στοιχεία που θα καταγράψει στο Κ.Υ. θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων.