ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Στο ερώτημα για το πως παρουσιάστηκε ο κύκλος εργασιών των καταστημάτων για τον μήνα Δεκέμβριο του 2022 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2021 το 31,91% των ερωτηθέντων υποστήριξε ότι είδε αύξηση του κύκλου εργασιών του, ενώ το 19,15% είδε μείωση. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων 48,94% υποστηρίζει ότι ο κύκλος εργασιών του παρέμεινε περίπου ίδιος για τον Δεκέμβριο του 2022 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2021.

Στο δεύτερο ερώτημα για το πως οι συνάδελφοι αποτίμησαν την κίνηση στο κατάστημά τους για το μήνα Δεκέμβριο του 2022 το 36,17% είδε αύξηση κίνησης. Αντίθετα το 25,53% των ερωτηθέντων παρατήρησε μείωση στην επισκεψιμότητα εντός του καταστήματος του, ενώ τέλος το 38,30% υποστηρίζει ότι η κίνηση στα καταστήματα ήταν ίδια με τα περσινά επίπεδα.

Στο ερώτημα για πως θεωρούν οι επαγγελματίες ότι ήταν η επισκεψιμότητα στην πόλη της Καλαμάτας από κατοίκους άλλων πόλεων την περίοδο των Χριστουγέννων το 40,43% υποστηρίζει ότι ήταν αυξημένη σε σχέση με 27,66% που είδε μειωμένη κίνηση επισκεπτών από άλλες πόλεις. Τέλος το 31,91% υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε μεταβολή στην επισκεψιμότητα της πόλης της Καλαμάτας.

Τέλος στο ερώτημα για το κατά πόσο συνέβαλε η προωθητική καμπάνια του Δήμου Καλαμάτας και οι εκδηλώσεις που πραγματοποίησε κατά τη γιορτινή περίοδο στην αύξηση της κατανάλωσης και της επισκεψιμότητας στην πόλη μας, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες και συγκεκριμένα το 53,19% υποστηρίζει ότι δεν έπαιξε κανέναν ρόλο. Ενώ μόλις το 17,02% υποστηρίζει συνέβαλε αρκετά και τέλος το 29,79% των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι συνέβαλε ελάχιστα.

“Θέλουμε από πλευράς μας να ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην έρευνα καθώς συμβάλουν σημαντικά ώστε ο Εμπορικός Σύλλογος να έχει πιο ακριβή στοιχεία στα χέρια του για την εικόνα της αγοράς και να μπορεί να τα παρουσιάσει στους αρμόδιους φορείς”, καταλήγει στην ανακοίνωσή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου της Καλαμάτας.