Κυριακή
21
Απρίλιος
TOP

Μικρό λεωφορείο για τη μεταφορά ωφελουμένων του ΚΔΑΠΜΕΑ προμηθεύεται ο δήμος Καλαμάτας

Υπεγράφη την Παρασκευή, 19 Μαΐου 2023, από τον Δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο και τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «Δημήτριος Παν. Λαγιάκος», παρουσία του Αντιδημάρχου Γιώργου Φάβα, συμφωνητικό για την προμήθεια μικρού λεωφορείου (οχήματος τύπου van 9 θέσεων) για τη μεταφορά ωφελουμένων του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία του Δήμου Καλαμάτας.  

Σημειώνεται ότι το όχημα θα διαθέτει όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Υπενθυμίζεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που απαιτήθηκαν για την προμήθεια του εν λόγω οχήματος προήλθαν από δωρεά ποσού 26.198 € της Λέσχης Lions Καλαμάτας «Νέστωρ» προς το Δήμο και τα υπόλοιπα από Δημοτικούς Πόρους.